12.11.2014

Bảng giá theo Thông tư 03


SỞ Y TẾ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỆNH VIỆN MẮT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KHUNG GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ THEO THÔNG TƯ 03

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1276/QĐ – SYT ngày 22/9/2006)

ĐV: đồng

STT

CÁC LOẠI DỊCH VỤ

Giá SYT duyệt

C2

CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA

 

1

Nghiệm pháp phát hiện Glôcôm

40,000

2

Sắc giác

20,000

3

Điện võng mạc

35,000

4

Đo tính công suất Thủy tinh thể nhân tạo

15,000

5

Đánh bờ mi ( Nặn bờ mi )

10,000

6

Chữa bỏng mắt do hàn điện

10,000

7

Rửa cùng đồ 1 mắt

15,000

8

Điện di điều trị ( 1 lần )

8,000

9

Múc nội nhãn (có độn hoặc không độn)

400,000

10

Khoét bỏ nhãn cầu

400,000

11

Nặn tuyến bờ mi

10,000

12

Lấy sạn vôi kết mạc

10,000

13

Đốt lông xiêu

12,000

14

Phẫu thuật quặm bẩm sinh ( 1 mắt )

470,000

15

Phẫu thuật quặm bẩm sinh ( 2 mắt )

550,000

16

Phẫu thuật Epicanthus (1 mắt)

500,000

17

Rạch giác mạc nan hoa (1mắt), điều chỉnh loạn thị nhẹ

250,000

18

Rạch giác mạc nan hoa (2 mắt)

320,000

19

Phẫu thuật tạo mí ( 1 mắt )

500,000

20

Phẫu thuật tạo mí ( 2 mắt )

700,000

21

Phẫu thuật sụp mi ( 1 mắt )

650,000

22

Phẫu thuật cắt bè

450,000

23

Phẫu thuật đặt IOL lần 2 (1 mắt, chưa bao gồm thủy tinh thể nhân tạo)Đặt IOL thứ phát

1,000,000

24

Phẫu thuật cắt bao sau ( Laser Y )

250,000

25

Phẫu thuật thủy tinh thể ngoài bao (1 mắt)

600,000

26

Rạch góc tiền phòng

400,000

27

Phẫu thuật cắt thủy tinh thể

500,000

28

Phẫu thuật cắt màng đồng tử

280,000

29

Phẫu thuật đặt ống Silicon tiền phòng

800,000

30

Phẫu thuật u mi không vá da

450,000

31

Phẫu thuật u có vá da tạo hình

600,000

32

Phẫu thuật u tổ chức hốc mắt

600,000

33

Phẫu thuật u kết mạc nông

300,000

34

Phẫu thuật tạo cùng đồ lắp mắt giả

400,000

35

Phẫu thuật phủ kết mạc lắp mắt giả

350,000

36

Phẫu thuật vá da điều trị lật mi (Treo cơ chữa sụp mi)

350,000

37

Phẫu thuật tái tạo lệ quản kết hợp khâu mi

800,000

38

Lấy dị vật tiền phòng

400,000

39

Lấy dị vật hốc mắt

500,000

40

Cắt dịch kính đơn thuần/lấy dị vật nội nhãn (Vitrectomi+Lấy dị vật nội nhãn đơn thuần)

600,000

41

Khâu giác mạc đơn thuần

220,000

42

Khâu củng mạc đơn thuần

270,000

43

Khâu củng giác mạc phức tạp

600,000

44

Khâu giác mạc phức tạp

400,000

45

Khâu củng mạc phức tạp

400,000

46

Mở tiền phòng rửa máu/ mủ

400,000

47

Khâu phục hồi bờ mi ( Khâu da mi )

300,000

48

Khâu vết thương phần mềm, tổn thương vùng mắt (Khâu phức tạp)

600,000

49

Chích mủ hốc mắt

230,000

50

Cắt bỏ túi lệ

500,000

51

Cắt mộng áp Mytomycin

470,000

52

Gọt giác mạc

430,000

53

Nối thông lệ mũi (1 mắt, chưa gồm ống Silicon)

700,000

54

Khâu cò mí

190,000

55

Phủ kết mạc

350,000

56

Cắt u kết mạc không vá

250,000

57

Ghép màng ối điều trị loét giác mạc

700,000

58

Mộng tái phát phức tạp có ghép màng ối kết mạc

600,000

59

Ghép màng ối điều trị dính mi cầu/loét giác mạc lâu liền/thủng giác mạc

750,000

60

Quang đông thể mi điều trị Glôcôm (CPC)

100,000

61

Tạo hình vùng bè bằng Laser ( Laser YAG )

150,000

62

Cắt mống chu biên bằng Laser ( Laser YAG )

150,000

63

Chọc tháo dịch dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng, bơm gas

400,000

64

Cắt bè áp MMC hoặc áp 5FU

500,000

65

Phẫu thuật lấy thủy tinh thể ngoài bao, đặt IOL+cắt bè (1mắt, chưa gồm IOL)

700,000

66

Tháo dầu Silicon phẫu thuật

400,000

67

Điện đông thể mi ( Ap lạnh )

200,000

68

Điện rung mắt quang đông

40,000

69

Lấy huyết thanh đóng ống

30,000

70

Liệu pháp điều trị viêm kết mạc mùa xuân ( áp tia ß)

15,000

71

Cắt u bì kết mạc có hoặc không ghép kết mạc

500,000

72

Tách dính mi cầu ghép kết mạc

750,000

73

Phẫu thuật hẹp khe mi ( Mở rộng khe mắt )

250,000

74

Phẫu thuật tháo cò mi

60,000

75

U hạt, u gai kết mạc

80,000

76

U bạch mạch kết mạc

40,000

77

Phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco (1mắt, chưa bao gồm IOL)

2,000,000

78

Ghép giác mạc (1 mắt, chưa gồm giác mạc,thủy tinh thể nhân tạo)

2,000,000

79

Phẫu thuật cắt dịch kính và điều trị bong võng mạc (1mắt, chưa bao gồm dầu Silicon đai Silicon, Đầu cắt dịch kính,Laser nội nhãn )

2,000,000

80

Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên

250,000

 

SỞ Y TẾ ĐÃ PHÊ DUYỆT

HÌNH ẢNH & VIDEO
LIÊN KẾT WEB
ĐỐI TÁC