Trang Chủ » THI ĐUA KHEN THƯỞNG » Ngành Y - Vinh dự và Trách Nhiệm
29.09.2015

Quyết định Về việc khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua từ 30/4, 01/5 và 19/5 đến 02/9/2015


GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ quyết định số 1026/QĐ-SYT ngày 26/9/2012 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh quy định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Mắt;

Căn cứ theo Luật Thi đua, Khen thưởng; Căn cứ Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, ngày 25 tháng 4 năm 2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ của Bệnh viện Mắt năm 2015;

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 19/8/2015 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh về việc xét chọn các gương điển hình trong phong trào thi đua từ 30/4, 01/5 và 19/5 đến 02/9/2015;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Mắt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay khen thưởng cho 8 tập thể và 25 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua bệnh viện Mắt đợt từ 30/4, 01/5 và 19/5 đến 02/9/2015:

-Tập thể

 1. Khoa Khúc xạ
 2. Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức
 3. Khoa Chẩn đoán hình ảnh
 4. Khoa Tổng hợp
 5. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
 6. Phòng Quản lý chất lượng
 7. Đội văn nghệ
 8. Đoàn y bác sĩ tham gia khám, chữa bệnh từ thiện tại Vĩnh Long

-Cá nhân

 1. Ông Phạm Nguyên Huân                    – PTP. KHTH
 2. Bà Phan Thị Bích Hạnh                     – PTP. TCKT
 3. Ông Nguyễn Ngọc Trung                    – PTP. CNTT
 4. Bà Bùi Thị Thu Hương                       – Trưởng phòng QLCL
 5. Bà Võ Thị Chinh Nga                         – Trưởng phòng CĐT
 6. Ông Huỳnh Chí Nguyễn                     – Phòng Chỉ đạo tuyến
 7. Ông Nguyễn Chí Hiệp             – Phòng Chỉ đạo tuyến
 8. Bà Trịnh Bạch Tuyết                           – TK. Glaucoma
 9. Bà Trần Thị Minh Nguyệt                  – Khoa Nhi
 10. Bà Đoàn Thị Nha                                 – Khoa Nhi
 11. Ông Nguyễn Viết Kiệt                        – Khoa Khúc xạ
 12. Bà Trần Hoài Anh                              – Khoa Khúc xạ
 13. Ông Trần Minh Tuân                          – Khoa Khúc xạ
 14. Bà Lê Thanh Trúc                               – Khoa Khúc xạ
 15. Bà. Nguyễn Thị Minh Trúc                – Khoa Khúc xạ
 16. Ông Nguyễn Văn Thịnh                      – PTK. THTM-TKNK
 17. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng                 – Khoa THTM-TKNK
 18. Bà Phạm Thị Thanh Loan                  – Khoa THTM-TKNK
 19. Bà Phan Thị Mỹ Ngọc                        – ĐDT. Khoa Khám và ĐT TYC KTC
 20. Bà. Bùi Thị Mỹ Linh                           – Khoa Khám và ĐT TYC KTC
 21. Bà. Trần Thị Tuyết Dung                    – Khoa Khám và ĐT TYC KTC
 22. Bà. Nguyễn Minh Hà                          – Khoa Dược
 23. Ông Nguyễn Du Văn Lang                   – Khoa Dược
 24. Bà Trần Minh Trang                           – Khoa Chẩn đoán hình
 25. Bà Lê Thị Hoa                                  – Khoa KSNK

Điều 2. Mức khen thưởng cho mỗi  tập thể, cá nhân như sau:

- Tập thể: 5.000.000 đồng (năm triệu đồng)

- Cá nhân: 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng)

Điều 3. Trưởng các khoa, phòng chức năng, Hội đồng Thi đua khen thưởng và các tập thể, cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu.

Một số hình ảnh:

 

HÌNH ẢNH & VIDEO
LIÊN KẾT WEB
ĐỐI TÁC