Trang Chủ » THI ĐUA KHEN THƯỞNG
20.12.2016

DANH SÁCH khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BVM-TCCB ngày 23/02/2016)


Tập thể:

 1. Phòng Quản lý chất lượng
 2. Phòng Chỉ đạo tuyến
 3. Phòng Hành chính quản trị
 4. Khoa Dinh dưỡng

 

Cá nhân:

 1. Bà Bùi Thị Thu Hương – Trưởng phòng Quản lý chất lượng
 2. Bà Nguyễn Ngọc Châu Trang – Trưởng khoa Mắt Nhi
 3. Ông Võ Đức Dũng - Khoa Mắt Nhi
 4. Bà Mai Thị Cẩm Nhung – ĐDT khoa Mắt Nhi
 5. Bà Nguyễn Lê Vy - Khoa Mắt Nhi
 6. Bà Đoàn Thị Nha - Khoa Mắt Nhi
 7. Bà Nguyễn Thị Minh Thảo - Khoa Giác mạc
 8. Bà Bùi Thị Xuân Trang – Khoa Tổng hợp
 9. Bà Trần Thị Ngọc Thảo – Khoa Tổng hợp
 10. Bà Phạm Thị Mỹ  Ngọc – Khoa Tổng hợp
 11. Bà Nguyễn Thanh Loan – Khoa Tổng hợp
 12. Bà Trần Thị Hiếu Nghĩa – Phòng Kế hoạch tổng hợp
 13. Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Phòng Chỉ đạo tuyến
 14. Ông Bùi Huy Hoàng – Phòng Chỉ đạo tuyến
 15. Bà Trịnh Bạch Tuyết – Trưởng khoa Glaucoma
 16. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan – ĐDT khoa Glaucoma
 17. Bà Tô Thị Kỳ Anh -  Khoa Glaucoma
 18. Bà Đỗ Thị Nhung – Phòng Khám lé
 19. Ông Trần Minh Phương – Phòng Khám lé
 20. Bà Phạm Thị Anh Thư – Tổ khám nội
 21. Bà Nguyễn Thị Sơn Trà – Tổ khám nội
 22. Bà Phạm Diệp Thanh Thúy – Khoa THTM-TKNK
 23. Bà Bùi Thị Xuân Giao – Khoa THTM-TKNK
 24. Bà Phạm Thị Kim Anh – Phòng Hành chính quản trị
 25. Ông Nguyễn Văn Bình – Phòng Hành chính quản trị
 26. Ông Lâm Hữu Thành – Phòng Hành chính quản trị
 27. Ông Phạm Minh Mẫn – Phòng Hành chính quản trị
 28. Bà Hoàng Thị Như Hoa - Khoa Khám và Điều trị theo yêu cầu KTC
 29. Bà Trần Thị Hoa Tiên - Khoa Khám và Điều trị theo yêu cầu KTC
 30. Bà Nguyễn Thanh Loan – Khoa Khám và Điều trị theo yêu cầu KTC
 31. Bà Đỗ Thị Thu Hiền – Phụ trách khoa Dinh dưỡng, tiết chế
 32. Ông Nguyễn Phi Hùng – Khoa Dinh dưỡng, tiết chế
 33. Bà Hà Tư Nguyên – PTK Khúc xạ
 34. Ông Trần Nguyên Vũ – Khoa Khúc xạ
 35. Bà Nguyễn Thị Hồng Phấn – Khoa PTGMHS
 36. Bà Nguyễn Thị Kiều Trang – Khoa PTGMHS
 37. Bà Võ Thị Hải – Khoa PTGMHS
 38. Bà Nguyễn Thùy Linh - Khoa PTGMHS
 39. Ông Võ Minh Hoàng – Khoa Chẩn đoán hình.
HÌNH ẢNH & VIDEO
LIÊN KẾT WEB
ĐỐI TÁC