09.06.2017

CHƯƠNG TRÌNH GIẢM GIÁ MÙA HÈ (Từ ngày 1/6/2017 đến 30/9/2017)


Khoa Khúc xạ- Bệnh viện Mắt TP.HCM:

Giảm giá 10% cho mỗi chương trình phẫu thuật

  • Lasik: Giảm còn 18.900.000 đ/02 mắt
  • SmartSurf ace : giảm còn 18.900.000 đ/02 mắt
  • Femto Lasik: giảm còn 36.000.000 đ/02 mắt
  • Smile: giảm còn 60.000.000 đ/02 mắt (đã hỗ trợ đặc biệt)

HÌNH ẢNH & VIDEO
LIÊN KẾT WEB
ĐỐI TÁC