18.10.2017

NGÂN HÀNG ĐỀ THAM KHẢO THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN MẮT NĂM 2017


PHẦN 1. KIẾN THỨC CHUNG

Câu 1. Hãy trình bày Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp?

Câu 2. Hãy trình bày Quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định?

Câu 3. Hãy trình bày Nghĩa vụ chung của viên chức?

Câu 4. Hãy trình bày Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp?

Câu 5. Hãy trình bày Những việc viên chức không được làm?

Câu 6. Hãy trình bày điều kiện về thời gian giữ bậc để xét nâng lương thường xuyên?

Câu 7. Trình bày các trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương?

Câu 8: Hãy trình bày Các hình thức kỷ luật đối với viên chức?

Câu 9. Trình bày Nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh?

Câu 10. Hãy nêu các hành vi bị cấm trong khám chữa bệnh?

Câu 11. Trình bày Quyền của người hành nghề khám, chữa bệnh?

Câu 12. Trình bày Quyền được hành nghề của người hành nghề khám, chữa bệnh?

Câu 13. Trình bày Quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh của người hành nghề khám, chữa bệnh?

Câu 14. Trình bày Quyền được nâng cao năng lực chuyên môn và Quyền được bảo vệ khi xảy ra tai biến đối với người bệnh của người hành nghề khám, chữa bệnh?

Câu 15. Trình bày Quyền được bảo đảm an toàn khi hành nghề của người hành nghề khám, chữa bệnh?

Câu 16. Trình bày các nghĩa vụ của người hành nghề khám chữa bệnh?

Câu 17. Trình bày Nghĩa vụ đối với người bệnh của người hành nghề khám chữa bệnh?

Câu 18. Trình bày Nghĩa vụ đối với nghề nghiệp của người hành nghề khám chữa bệnh?

Câu 19. Trình bày Nghĩa vụ đối với đồng nghiệp và Nghĩa vụ thực hiện đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề khám chữa bệnh?

Câu 20. Trình bày Nghĩa vụ đối với xã hội của người hành nghề khám chữa bệnh?

Câu 21. Những việc công chức, viên chức y tế phải làm khi thi hành nhiệm vụ được giao?

Câu 22. Những việc công chức, viên chức y tế không được làm khi thi hành nhiệm vụ được giao?

Câu 24. Ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với đồng nghiệp?

Câu 25. Ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân?

Câu 26. Những việc phải làm của công chức, viên chức y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với người đến khám bệnh?

Câu 27. Những việc phải làm của công chức, viên chức y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh điều trị nội trú?

Câu 28. Những việc phải làm của công chức, viên chức y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh ra viện hoặc chuyển tuyến?

Câu 29. Những việc công chức, viên chức y tế không được làm trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh?

Câu 30. Phương châm của Bộ Y tế quy định trong mục tiêu “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”?

Câu 31. Hãy trình bày nội dung của 12 điều y đức  ?

Câu 32. Nêu tóm tắt lịch sử của bệnh viện ?

Câu 33. Trình bày nội quy của bệnh viện?

Câu 34.  Hãy nêu khái niệm bộ máy nhà nước và cơ quan nhà nước ?

Câu 35. Trình bày hệ thống cơ quan nhà nước (Bộ máy nhà nước) ?

Câu 36.  Hãy trình bày vị trí pháp lý và chức năng của Quốc hội ? (có thể hỏi thêm Chủ tịch Quốc hội hiện nay là ai ?)

Câu 37. Hãy trình bày vị trí pháp lý của Chủ tịch nước CHXHCNVN ? (có thể hỏi thêm Chủ tịch nước hiện nay là ai ?)

Câu 38. Hãy trình bày vị trí pháp lý và chức năng của Chính phủ ? (có thể hỏi thêm Thủ tướng Chính phủ hiện nay là ai ?)

Câu 39. Hợp đồng làm việc là gì?

Câu 40. Nguyên tắc tuyển dụng?

Câu 41. Vị trí việc làm là gì? Chức danh nghề nghiệp là gì?

Câu 42. Hồ sơ bệnh án là gì?

Câu 43. Thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật khám, chữa bệnh?

Câu 44. Các loại hợp đồng làm việc?

Câu 45. Chế độ tập sự?

Câu 46. . Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là gì?

Câu 47. Tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh là gì?

Câu 48. Căn cứ đánh giá viên chức?

Câu 49. Đạo đức nghề nghiệp, Quy tắc ứng xử là gì?

Câu 50. Hãy trình bày quy định của Bộ Luật lao động về ngày nghỉ hàng năm?

Câu 51. Hãy trình bày quy định của Bộ Luật lao động về ngày nghỉ lễ, tết?

Câu 52. Đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp nào?

Câu 52. Hiệu lực thi hành của Luật viên chức?

Câu 53. Viên chức là gì?

Câu 54. Những trường hợp nào bắt buộc chữa bệnh?

Câu 55. Theo Luật Khám, chữa bệnh thì khám bệnh, chữa bệnh là gì?

Câu 56. Theo Luật Khám, chữa bệnh Tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh là gì?

Câu 57. Thăng hạng chức danh nghề nghiệp là gì?

Câu 58. Phân loại viên chức?

Câu 59. Nội dung xét tuyển viên chức?

Câu 60. Nội dung tập sự?

Câu 61. Điều trị ngoại trú thực hiện trong trường hợp nào ?

Câu 62. Điều trị nội trú thực hiện trong trường hợp nào ?

Câu 63. Thủ tục điều trị nội trú?

Câu 64. Các trường hợp phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh?

Câu 65. Việc sử dụng thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có điều trị nội trú phải bảo đảm các nguyên tắc nào?

Câu 66. Kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh

Câu 67. Các trường hợp xử lý kỷ luật?

Câu 68. Các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật

Câu 69. Các trường hợp được miễn xử lý kỷ luật

Câu 70. Trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự

Câu 71. Bảo hiểm xã hội là gì?

Câu 72. Bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Câu 73. Bảo hiểm xã hội tự nguyện?

Câu 74. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội ?

Câu 75. Các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Câu 76. Chính sách của Nhà nước đối với bảo hiểm xã hội?

Câu 77. Người lao động được hưởng bảo hiểm y tế trong các trường hợp nào?

Câu 78. Quỹ bảo hiểm xã hội?

Câu 79. . Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ nào?

Câu 80. Nguyên tắc bảo hiểm xã hội?

Câu 81. Quyền của người lao động theo luật BHXH?

Câu 82. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau?

Câu 83. Trình bày Bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh?

Câu 84. Khiếu nại, tố cáo về khám bệnh, chữa bệnh?

Câu 85. Tranh chấp về khám bệnh, chữa bệnh được giải quyết như thế nào?

Câu 86. . Hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước bao gồm mấy tuyến?

Câu 87. Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ?

Câu 88. Các hình thức hội chẩn ?

Câu 89. Các trường hợp phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ?

Câu 90. Quy định về lưu trữ hồ sơ bệnh án ?

Câu 91. Nguyên tắc Sử dụng thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có điều trị nội trú ?

Câu 92. Các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ?

Câu 93. Trực khám bệnh, chữa bệnh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giường bệnh nội trú, cơ sở cấp cứu phải bảo đảm thời gian trực như thế nào?

Câu 94. Điều kiện áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam ?

Câu 95. Xác định người hành nghề có sai sót hoặc không có sai sót chuyên môn kỹ thuật?

Câu 96. Thành lập hội đồng chuyên môn trong trường hợp nào?

Câu 97. Thành phần của hội đồng chuyên môn bao gồm?

Câu 98. Trách nhiệm của Người hành nghề được giao nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh khi Chẩn đoán bệnh, chỉ định phương pháp điều trị và kê đơn thuốc ?

Câu 99. Giải quyết đối với người bệnh không có người nhận?

Câu 100. Mức lương tối thiểu là gì?

Câu 101. Thời giờ làm việc bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động?

Câu 102. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định BLLĐ?

Câu 103. Bệnh nghề nghiệp là gì?

Câu 104. Nguyên tắc bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp?

Câu 105. Thay đổi vị trí việc làm?

Câu 106. Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng viên chức?

Câu 107. Trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng?

Câu 108. Nội dung đánh giá viên chức?

Câu 109. Khen thưởng viên chức?

Câu 110. Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật viên chức?

Câu 111. Trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức?

Câu 112. Hoạt động nghề nghiệp của viên chức?

Câu 113. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức?

Câu 114. Đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp nào?

Câu 115. . Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp nào?

Câu 116. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp nào?

Câu 117. Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng viên chức?

Câu 118.  Nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng viên chức?

Câu 119. Các chức năng nhiệm vụ của bệnh viện hạng I của Bệnh viện Mắt?

Câu 120. Viên chức quản lý là gì?

Câu 121. Các trường hợp Viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc?

Câu 122 : Nêu khái niệm viên chức là gì ? Thế nào là viên chức quản lý?

Câu 123 : Nêu các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức  được quy định trong  Luật Viên chức?

Câu 124 : Nêu quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp được quy định trong Luật Viên chức?

Câu 125 : Nêu quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương được quy định trong Luật Viên chức?

Câu 126 : Nêu quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định được quy định trong Luật Viên chức?

Câu 127: Nêu nghĩa vụ của viên chức về hoạt động nghề nghiệp được quy định trong Luật Viên chức?

Câu 128: Nêu những việc viên chức không được làm được quy định trong Luật Viên chức?

Câu 129 : Nêu mục đích và các căn cứ đánh giá viên chức?

Câu 130 : Nêu nội dung đánh giá Viên chức được quy định trong Luật Viên chức?

Câu 131  Các hình thức khen thưởng  viên chức?

Câu 132 : Các hình thức  kỷ luật đối với  viên chức?

Câu 133 : Theo Luật Viên chức có mấy loại hợp đồng làm việc? nêu rõ?

Câu 134 : Nêu các nguyên tắc tuyển dụng được quy định trong Luật Viên chức?

Câu 135 : Nêu chế độ tập sự được quy định trong Luật viên chức?

Câu 136 : Nêu trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo bồi dưỡng được quy định trong Luật Viên chức?

Câu 137: Nêu chế độ thôi việc được quy định trong Luật viên chức?

Câu 138: Nêu  phân loại đánh giá Viên chức được quy định trong Luật Viên chức ?

Câu 139 : Tạm đình chỉ công tác được quy định như thế nào trong Luật Viên chức?

Câu 140 : Hãy cho biết nội dung cơ bản của hợp đồng làm việc được quy định trong Luật Viên chức?

Câu 141 : Luật viên chức số 58/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày tháng năm nào? Có hiệu lực thi hành khi nào? Luật được trình bày có bao nhiêu chương? Bao nhiêu điều?

 

 

PHẦN 2. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN BÁC SĨ NHÃN KHOA

Câu 1.      Phạm vi điều chỉnh của luật khám bệnh chữa bệnh số 40/2009/QH12 của Quốc hội?

Câu 2.      Giải quyết đối với người bệnh không có người nhận

Câu 3.      Trường hợp người bệnh tử vong không có người nhận, phải giải quyết như thế nào?

Câu 4.      Định nghĩa mù và thị lực thấp (low vision) theo Tổ chức y tế thế giới.

Câu 5.      Hãy liệt kê các nguyên nhân thường gặp gây mất thị lực theo thống kê của Tố chức y tế thế giới.

Câu 6.      Định nghĩa nhược thị. Hãy kể các nguyên nhân gây nhược thị ở trẻ em và phương pháp điều trị

Câu 7.      Xử trí ban đầu bỏng mắt do hóa chất.

Câu 8.      Phân loại bỏng mắt do hóa chất.

Câu 9.      Phác đồ điều trị nội khoa bỏng mắt do hóa chất.

Câu 10.  Xuất huyết tiền phòng do chấn thương đụng dập: Phân độ? Điều trị?

Câu 11.  Triệu chứng lâm sàng của cơn góc đóng cấp và phác đồ điều trị nội khoa.

Câu 12.  Kể tên các nhóm thuốc nhỏ mắt điều trị tăng nhãn áp.

Câu 13.  Thuốc lựa chọn hàng đầu trong điều trị tăng nhãn áp ở trẻ em.

Câu 14.  Chỉ định phẫu thuật của glaucoma góc mở nguyên phát.

Câu 15.  Đặc điểm viêm loét giác mạc do nấm

Câu 16.  Phác đồ điều trị nội khoa viêm loét giác mạc do nấm

Câu 17.  Phác đồ điều trị viêm màng bồ đào trước vô căn

Câu 18.  Triệu chứng lâm sàng của tắc động mạch trung tâm võng mạc. Phương pháp xử trí cấp cứu.

Câu 19.  Triệu chứng lâm sàng và nguyên nhân thường gặp của liệt dây thần kinh III.

Câu 20.  Hãy liệt kê các nguyên nhân của phù gai thị 1 bên và phù gai thị 2 bên (papilloedema)

Câu 21.  Trường hợp người bệnh tử vong không có người nhận, phải giải quyết như thế nào?

Câu 22.  Thuốc nhỏ nào thường dùng để dãn đồng tử, liệt điều tiết trong khám mắt thường qui tại phòng khám mắt ?

Câu 23.  Nguyên nhân nào là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa hiện nay ở Việt Nam?

Câu 24.  Loại đục thủy tinh thể nào thường gặp nhất ?

Câu 25.  Phương pháp nào được chọn để điều trị triệt để đục thủy tinh thể ?

Câu 26.  Phẫu thuật mới nhất được sử dụng trong điều trị đục thủy tinh thể?

Câu 27.  Bỏng hóa chất nào ở mắt nguy hiểm nhất: Kiềm hay axit?

Câu 28.  Cách xử trí bỏng mắt do vôi cục bắn vào mắt.

Câu 29.  Xử trí bỏng hóa chất do kiềm độ pH đạt bao nhiêu là được?

Câu 30.  Ở mắt chính thị, tình trạng lão thị thường xuất hiện ở tuổi nào?

Câu 31.  Lực điều tiết được thực hiện do thủy tinh thể hay do giác mạc ?

Câu 32.  Cho biết đặc điểm mắt có tật khúc xạ cận thị ?

Câu 33.  Cho biết đặc điểm mắt có tật khúc xạ viễn thị ?

Câu 34.  Hãy kể nguyên nhân thuận lợi cho nấm giác mạc ?

Câu 35.  Kể 3 nhóm thuốc điều trị bệnh Glôcôm ?

Câu 36.  Cho biết 5 triệu chứng thực thể quan trọng của viêm mống mắt thể mi?

Câu 37.  Hãy liệt kê các cơ chính tham gia quy trình vận nhãn?

Câu 38.  Những phương pháp nào để chẩn đoán bệnh glôcôm (cườm nước)?

Câu 39.  Cách xử trí tróc/trợt biểu mô giác mạc do chấn thương ?

Câu 40.  Thuốc nhỏ chống chỉ định trong bệnh loét giác mạc do nấm ?

PHẦN 3. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN CHO ĐIỀU DƯỠNG

Câu 1: yêu cầu Chăm sóc người bệnh cấp I?

Câu 2: Đối tượng Chăm sóc người bệnh cấp II?

Câu 3: Đối tượng Chăm sóc người bệnh cấp III?

Câu 4: Thông tư hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh?

Câu 5: Chất thải rắn được phân thành bao nhiêu loại?

Câu 6:  Điều dưỡng chuyển tuyến người bệnh cấp cứu phải làm gì?

Câu 7:  Khi nhận người bệnh cấp cứu, điều dưỡng phải làm gì?

Câu 8: 5 đúng khi thực hiện dùng thuốc cho người bệnh?

Câu 9: Nhận diện chính xác người bệnh cần các yếu tố nào?

Câu 10:   Khi thực hiện dùng thuốc cho người bệnh phải thực hiện 5 đối chiếu? Đúng hay sai?

Câu 11: Thời gian mang khẩu trang không quá bao nhiêu giờ?

Câu 12: Sau khi test thuốc, vẽ vòng tròn quanh chỗ tiêm đường kính bao nhiêu cm?

Câu 13: Thời gian đọc kết quả sau khi test thuốc?

Câu 14: Sau khi test thuốc, kết quả gọi là dương tính khi bệnh nhân có các dấu hiệu của dị ứng và nơi tiêm có mảng đỏ đường kính bao nhiêu mm?

Câu 15: Quy trình xử lý y dụng cụ bẩn theo thứ tự ?

Câu 16: Thủ thuật Heimlich là thủ thuật gì?

Câu 17: Sau khi rửa tay phẫu thuật ( rửa tay ngoại khoa), tay ta đã vô khuẩn? Đúng hay sai?

Câu 18: Ta rửa tay giữa những công việc, thủ thuật khác nhau thực hiện trên cùng một bệnh nhân? Đúng hay sai?

Câu 19: Những kỹ thuật khi tiêm trong da?

Câu 20: Trong cấp cứu bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở, hành động nào được ưu tiên hàng đầu?

Câu 21: Một bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở, ta cấp cứu nạn nhân theo trình tự nào?

Câu 22: Tỉ  lệ xoa bóp tim ngoài lồng ngực /hà hơi thổi ngạt khi cấp cứu nạn nhân ngưng tim, ngưng thở?

Câu 23: Kỹ thuật khi xoa bóp tim ngoài lồng ngực đối với nạn nhân trưởng thành bị ngưng tim, ngưng thở?

Câu 24: Thời gian rửa tay thường quy tối thiểu?

Câu 25: Rửa tay thường quy có mấy bước?:

Câu 26: Dung dịch rửa tay thường quy bình thường là Microshield  bao nhiêu %?

Câu 27:  Rửa tay phẫu thuật(rửa tay ngoại khoa) bao gồm cả rửa tay thường quy? Đúng hay sai?

Câu 28: Trước khi tiếp xúc với bệnh nhân,nếu ta mang gant thì không cần phải rửa tay thường quy? Đúng hay sai?

Câu 29: Khi dùng thuốc cho người bệnh phải thực hiện?

Câu 30: Khi dùng thuốc cho người bệnh phải thực hiện 5 đúng, ngoại trừ?

Câu 31: Khi nhận diện người bệnh phải sử dụng ít nhất bao nhiêu yếu tố?

Câu 32: Diễn biến lâm sàng của bỏng gồm bao nhiêu giai đoạn?

Câu 33: Rửa vết bỏng bằng dung dịch cồn lót? Đúng hay sai?

Câu 34: Với chuẩn đoán ĐD : “BN có nguy cơ thiếu hụt dịch thể sau mổ” thì can thiệp ĐD như thế nào là thích hợp?

Câu 35: Bóp bóng qua mash không phải là hồi sức nâng cao? Đúng hay sai?

Câu 36: Dấu hiệu nào là ngưng tuần hoàn- hô hấp?

Câu 37:  Nạn nhân ngưng tuần hoàn bao lâu thì mất ý thức?

Câu 38: Trước nạn nhân ngưng tim, ngưng thở, cấp cứu viên kiểm tra tuần hoàn trong vòng bao nhiêu giây?

Câu 39: Các hoạt động Khai thông đường thở, Đặt nội khí quản là hồi sức cơ bản? Đúng hay sai?

Câu 40: Tỉ lệ nhấn ngực/thổi ngạt:

Câu 41: Can thiệp ĐD nào là phù hợp với chuẩn đoán ĐD “BN có nguy cơ mất nước và điện giải qua ống dẫn lưu tiết niệu”?

Câu 42: Trong sơ cấp cứu, cần nắm vững các quy định và nhẹ nhàng vận chuyển nạn nhân chấn thương cột sống, bệnh nhân không cần nằm ngữa trên tấm ván cứng? Đúng hay sai?

Câu 43: Tam chứng charcot ( theo trình tự) trong mổ sỏi ống mật chủ?

Câu 44: Mang gant tay theo nguyên tắc :

……………………….với…………………….. , ……………………. với

Câu 45: Tháo gant tay theo nguyên tắc :

……………………….với……………………..,…………………….với………………

Câu 46: Các đường dùng thuốc cho người bệnh:

Câu 47: Nguyên nhân chủ yếu gây sỏi ống mật chủ ở VN

Câu 48: Bước quan trọng nhất trong qui trình điều dưỡng là gì? Giải thích

Câu 49: Chẩn đoán điều dưỡng nào là đúng trong trường hợp bệnh nhân bị tai biến mạch máu não?

Câu 50: Bảng phân loại của “Maslow” có thể được xắp xếp theo thứ bậc của các nhu cầu như thế nào?

Câu 51:  Gãy xương là gì?

Câu 52: Khi tiếp nhận bệnh nhân gãy xương cần quan tâm vấn đề gì trước tiên?

Câu 53: Huyết áp tăng là một trong những diễn biến thời kỳ sốc bỏng? Đúng hay sai?

Câu 54: Để vận chuyển bệnh nhân đúng kỹ thuật, người điều dưỡng  nên làm gì?

Câu 55: Ngành điều dưỡng ngày càng phát triển hơn do có chủ trương chính sách đúng? Đúng hay sai khi nói về ngành Điều dưỡng?

Câu 56: Đau bụng kéo dài hoặc cấp tính ( chảy máu tiêu hóa nặng) có thể xử trí bằng ngoại khoa? Đúng hay sai?

Câu 57: Ở Việt nam, nguyên nhân nào thường gặp nhất dẫn đến suy thận mãn?

Câu 58: Chế độ ăn nào phù hợp trường hợp điều trị suy thận mãn:

Câu 59: Sau khi bó bột cần theo dõi dấu hiệu nguy hiểm nào?

Câu 60: Trong giai đoạn động kinh điều dưỡng cần chú ý chăm sóc, ngoại trừ điều gì?

Câu 61: Nguyên tắc chung khi cho người bệnh (NB) uống thuốc?

Câu 62: Nêu xử trí sốc phản vệ ngay tại chỗ?

Câu 63: Thuốc quan trọng nhất trong xử trí sốc phản vệ?

Câu 64: Biến chứng nguy hiểm nhất khi tiêm bắp?

Câu 65: Biến cố trong tiêm tĩnh mạch là gì?

Câu 66: Những điều cần lưu ý khi thực hiện tiêm thuốc?

Câu 67: Tiêu chuẩn cấu trúc trong xác định mũi tiêm an tòan là gì ?

Câu 68: Mục đích của việc chăm sóc răng miệng cho người bệnh?

Câu 69: Nguyên tắc hút đàm nhớt?

Câu 70: Hãy nêu định nghĩa nhiễm khuẩn bệnh viện?


PHẦN 4. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN CHO KHỐI HÀNH CHÍNH

Câu 1. Trình bày khái niệm của văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)

Câu 2. Trình bày đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) ?

Câu 3. Tên gọi và thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước? Cho ví dụ?

Câu 4. Trình bày khái niệm về văn bản quản lý hành chính nhà nước.

Câu 5. Trình bày khái niệm, cơ cấu và yêu cầu của Công văn?

Câu 6. Thể thức văn bản là gì?

Câu 7. Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản.

Câu 8. Văn bản hành chính có mấy loại? Trình bày khái niệm và cơ cấu của Thông báo?

Câu 9. Trình bày khái niệm và cơ cấu của Thông báo?

Câu 10. Trình bày khái niệm về văn bản quản lý?

Câu 11. Khái niệm và cách soạn thảo Quyết định?

Câu 12. Cơ cấu của quyết định?

Câu 13. Trình bày khái niệm về văn bản quản lý nhà nước?

Câu 14. Khái niệm và cách soạn thảo Tờ trình?

Câu 15. Cơ cấu của Tờ trình?

Câu 16. Trình bày Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản được quy định trong văn bản nào?

Câu 17. Khái niệm, đặc điểm và cách soạn thảo báo cáo?

Câu 18. Các hình thức văn bản?

Câu 19. Đánh máy, nhân bản văn bản là gì?

Câu 20. Thẩm quyền ký văn bản theo nghị định 110?

Câu 21. Bản sao văn bản là gì?

Câu 22. Trình tự quản lý văn bản đến?

Câu 23. Trình tự quản lý văn bản đi?

Câu 24. Trình tự, thủ tục quản lý và sử dụng con dấu?

Câu 25.  Thủ tục lưu văn bản đi?

Câu 26. Theo Nghị định 110, hồ sơ là gì?

Câu 27. Quy định về soạn thảo văn bản?

Câu 28. Trách nhiệm kiểm tra văn bản trước khi ban hành?

Câu 29. Quy trình chuyển phát văn bản đi?

Câu 30. Nội dung quản lý nhà nước về công tác văn thư?


PHẦN 5. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN CHO KHỐI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Câu 1. Các ký tự nào không được sử dụng để đặt tên của tập tin, thư mục ?

Câu 2. Trong Word tổ hợp phím Shift + Enter có chức năng gì?

Câu 3. Muốn phục hồi thao tác vừa thực hiện ta dùng tổ hợp phím nào?

Câu 4. Trong bảng tính excell một sheet bao gồm bao nhiêu dòng, bao nhiêu cột?

Câu 5. Nêu một số phím tắt cơ bản với phím Ctrl.

Câu 6. Tin học là gì?

Câu 7. Định nghĩa Rom/ Ram?

Câu 8. Hệ điều hành là gì? Các chức năng cơ bản của hệ điều hành?

Câu 9. Các chức năng của máy tính?

Câu 10:  Mô hình mạng OSI có bao nhiêu tầng? Nêu các tầng của mô hình mạng OSI?

Câu 11. Router là gì?

Câu 12. Giao thức Peer – To – Peer là gì?

Câu 13. Repeater là gì?

Câu 14. Ngôn ngữ lập trình là gì?

Câu 15. Định nghĩa tên miền (Domain)?

Câu 16. Địa chỉ IP là gì?

Câu 17. Định nghĩa Hosting

Câu 18. Cơ sở dữ liệu là gì ?

Câu 19. Dữ liệu là gì?

Câu 20. Trong Excell tổ hợp phím nào sẽ ngắt dòng trong một ô?

Câu 21. Trong Excell muốn đưa con trỏ về ô đầu tiên(A1) trong bảng tính dùng tổ hợp phím nào?

Câu 22. Trong Excell hàm HLOOKUP dùng để làm gì? Cho biết cú pháp của hàm HLOOKUP.

Câu 23. Trong Excell hàm VLOOKUP dùng để làm gì? Cho biết cú pháp của hàm VLOOKUP.

Câu 24. Trong Excell biểu thức =SUM(15,6,Max(2,5,9)) sẽ cho kết quả bao nhiêu?

Câu 25. Trong Excell câu lệnh nào cho giá trị TRUE?

Câu 26. Trong Word muốn chuyển đổi từ kiểu viết hoa sang kiểu viết thường ta sử dụng tổ hợp phím nào?

Câu 27. Trong Word muốn chuyển con trỏ về đầu trang của văn bản ta dùng tổ hợp phím nào?

Câu 28. Trong Word muốn đưa con trỏ qua trang sau dùng tổ hợp phím nào?

Câu 29. Trong Word muốn trình bày văn bản theo khổ giấy ngang phải thực hiện thao tác nào?

Câu 30. Trong Word 2007 trở về sau để thêm tiêu đề cuối trang văn bản chọn cách nào


PHẦN 6. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN CHO KHỐI XÉT NGHIỆM

Câu 1.      Các kỹ thuật thường được dùng để xác định protein niệu, chọn câu đúng nhất ?

Câu 2.      Khi gặp kết quả bất thường (ví dụ : FT3 tăng cao, FT4 giảm thấp, TSH bình thường) phải làm gì?

Câu 3.      Nội kiểm chuẩn ?

Câu 4.      Kết quả Kháng sinh đồ Klebsiella nhạy với ampicillin, có trả kết quả cần kiểm tra lại định danh và Kháng sinh đồ trước khi trả lời kết quả ?

Câu 5.      Một hệ thống chất lượng xét nghiệm gồm ?

Câu 6.      Bảo đảm chất lượng xét nghiệm, vậy chất lượng là ?

Câu 7.      Nhận dạng Staphylococci và Streptococci qua nhuộm gram và xem kính hiển vi. Thử nghiệm nào để phân biệt ?

Câu 8.      Bệnh giang mai ?

Câu 9.      Mẫu máu bị tiêu huyết, ion nào bị ảnh hưởng nhiều nhất ?

Câu 10.  Xét nghiệm HbA1C có ý nghĩa gì ?

Câu 11.  Các ký sinh trùng nào thường cho xét nghiệm thử phân?

Câu 12.  Phương pháp nhuộm Gram cho phép phân loại vi khuẩn như thế nào ?

Câu 13.  Bệnh nhân có nhóm A cần truyền huyết tương, hãy chọn loại huyết tương nào truyền cho bệnh nhân ?

Câu 14.  Phương pháp nhuộm Ziehl-Neelsen tìm vi khuẩn nào?

Câu 15.  Ý nghĩa của PT và APTT? Các nguyên nhân gây sai lầm kết quả?

Câu 16.  Định nghĩa và ý nghĩa của độ tin và độ đúng trong kiểm tra chất lượng sinh hóa?

Câu 17.  Hãy cho biết các trắc nghiệm chẩn đoán nhóm Cocci Gram (+) (nêu tên và chẩn đoán của trắc nghiệm đó).

Câu 18.  Nêu các kháng sinh đặc hiệu dùng cho kháng sinh đồ của nhóm Staphylococci.

Câu 19.  Các kỹ thuật thường được dùng để xác định protein niệu, chọn câu đúng nhất ?

Câu 20.  Nguyên tắc Xét nghiệm thời gian Quick, khảo sát yếu tố nào và nguyên nhân sai lầm

Câu 21.  Nêu tên các chỉ số chất lượng trong phòng xét nghiệm?


PHẦN 7. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN KHỐI KHÚC XẠ

Câu hỏi 1: Định nghĩa thấu kính. Các dạng thấu kính.

Câu hỏi 2: Hãy nêu chỉ định soi bóng đồng tử có liệt điều tiết. Lưu ý khi soi bóng đồng tử có liệt điều tiết.

Câu hỏi 3: Đặc tính và chỉ định của kính tiếp xúc cứng.

Câu hỏi 4: Đặc tính và chỉ định của kính tiếp xúc mềm.

Câu hỏi 5: Định nghĩa mắt chính thị và mắt không chính thị.

Câu hỏi 6: Phân loại tật khúc xạ

Câu hỏi 7: Trình bày khái niệm và ứng dụng của cầu tương đương.

Câu 8. Định nghĩa mù và thị lực thấp (low vision) theo Tổ chức y tế thế giới.

Câu hỏi 9: Thị lực chức năng là gì?  Hãy nêu một số dụng cụ hỗ trợ thị giác.

Câu hỏi 10: Định nghĩa lão thị. Kể tên các loại kính dùng cho bệnh nhân lão thị.


PHẦN 8. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN CHO KHỐI TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Câu 1.      Chế độ kế toán HCSN do cơ quan nào ban hành? Chế độ kế toán này được ban hành theo quyết định số mấy? ngày tháng năm nào ?

Câu 2.      Đối tượng áp dụng chế độ kế toán HCSN ?

Câu 3.      Những quy định về chữ viết, chữ số, đơn vị tính và đơn vị đo lường trong chế độ kế toán đơn vị HCSN ?

Câu 4.      Những quy định về đơn vị tính và đơn vị đo lường trong chế độ kế toán đơn vị HCSN ?

Câu 5.      Những quy định về việc ghi chép trên chứng từ ở đơn vị HCSN ?

Câu 6.      Những quy định về việc ghi chép trên sổ kế toán ở đơn vị HCSN ?

Câu 7.      Chứng từ kế toán là gì ? Một chứng từ kế toán như thế nào được gọi là chứng từ kế toán hợp pháp,hợp lệ ?

Câu 8.      Nội dung của hệ thống chứng từ kế toán bao gồm những chỉ tiêu gì ? Quy định về các yếu tố của một chứng từ kế toán ?

Câu 9.      Tại sao các đơn vị HCSN phải xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ ?

Câu 10.      Nguồn kinh phí hoạt động ở đơn vị HCSN được hình thành từ những nguồn nào ?

Câu 11.      Kiểm tra việc mua sắm tài sản cố định ( TSCĐ ) bao gồm những nội dung nào ?

Câu 12.      Tài sản nhà nước được thanh lý trong các trường hợp nào ?

Câu 13.      Theo nghị định 43 căn cứ vào đâu để xếp loại đơn vị sự nghiệp ?

Câu 14.      Hiện nay, Nghị định 43 được thay thế bằng Nghị định nào của Chính phủ ?

Câu 15.      Phân loại hệ thống tài khoản kế toán gồm bao nhiêu loại ?

Câu 16.      Quy định về Dịch chứng từ kế toán ra tiếng Việt như thế nào?

Câu 17.      Sổ kế toán gồm bao nhiêu loại ?

Câu 18.      Mục đích lập và nội dung của sổ kế toán tổng hợp ?

Câu 19.      Mục đích lập và nội dung của sổ cái ?

Câu 20.      Mục đích lập và nội dung của Sổ, thẻ kế toán chi tiết?

Câu 21.      Trách nhiệm của người giữ và ghi sổ kế toán

Câu 22.      Căn cứ Ghi sổ kế toán là gì ?

Câu 23.      Khóa sổ kế toán cuối kỳ kế toán ?


PHẦN 9. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN CHO KỸ THUẬT VIÊN ĐIỆN-
ĐIỆN
LẠNH

Câu 1.   Yêu cầu về kỹ thuật của mạng điện lắp đặt kiểu nổi?

Câu 2.  Cách kiểm tra các đồ vật sử dụng điện và an toàn mạng điện?

Câu 3.  Các thao tác đúng khi nối dây bảo đảm an toàn điện?

Câu 4.  Để an toàn về điện, có mấy kiểu lắp đặt dây dẫn?

Câu 5.  Khi lắp đặt hệ thống điện thợ điện phải thực hiện công tác an toàn điện như thế nào?

Câu 6.  Cho biết nguyên nhân dẫn đến tai nạn điện?

Câu 7.  Hãy nêu các biện pháp an toàn điện?

Câu 8.  Cách giải quyết khi gặp các rủi ro như hỏa hoạn, cháy nổ?

Câu 9.  Các biện pháp phòng ngừa cháy nổ chập điện?

Câu 10.       Bình tách dầu ưu tiên lắp đặt cho hệ thống lạnh nào ?

Câu 11.       Nhiệm vụ của thiết bị ngưng tụ?

Câu 12.       Quạt 2 tốc độ trong thiết bị trong thiết bị ngưng tụ của máy lạnh 2 cụm, nhằm mục đích?

Câu 13.       Để điều chỉnh áp suất bay hơi đối với máy lạnh 2 cụm, ta thực hiện thao tác?

Câu 14.       Hãy chọn đáp án sai : Hệ thống nào có sử dụng máy nén lạnh?

Câu 15.       Bình chứa tuần hoàn ưu tiên lắp đặt cho hệ thống lạnh nào?

Câu 16.       Ống đồng được sử dụng trong bình ngưng ống vỏ nằm ngang có đặc điểm?

Câu 17.       Bộ tiết lưu được lắp đặt ở (theo chiều chuyển động của môi chất)?

Câu 18.       Tín hiệu điều khiển Thermostat là?

Câu 19.       Nguyên nhân nào không làm nhiệt độ và áp suất ngưng tụ tăng?

Câu 20.       Áp suất bay hơi của máy lạnh 2 cụm sử dụng ống mao để tiết lưu phụ thuộc vào?

Câu 21.       Dàn lạnh của máy lạnh 2 cụm là dàn lạnh kiểu gì ?

Câu 22.       Dàn lạnh của máy đá ống là dàn lạnh gì ?

Câu 23.       Chất môi giới khi đi qua van tiết lưu thì áp suất?

Câu 24.       Chất môi giới khi đi qua van tiết lưu thì nhiệt độ của nó sẽ như thế nào ?

Câu 25.       Trị số cân cáp của máy lạnh sử dụng môi chất R22 phụ thuộc vào :

Câu 26.       Áp suất bay hơi tăng dần thì năng suất lạnh như thế nào ?

Câu 27.       Tủ cấp đông gió có Hệ số tỏa nhiệt đối lưu của không khí trong thiết bị lớn hơn Tủ đông tiếp xúc ? Đúng hay sai ?

Câu 28.       Mục đích của điều chỉnh van tiết lưu ?

Câu 29.       Máy nén rôto lăn thường sử dụng trong hệ thống nào ?


PHẦN 10. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN CHO GÂY MÊ HỒI SỨC

Câu 1. Tai biến tức thời và lâu dài do đặt Nội khí quản gồm dấu hiệu nào ?

Câu 2. Liệt kê những mục tiêu chính của phục dược tiền mê ?

Câu 3. Liệt kê những tác dụng phụ của nhóm á phiện khi dùng tiền mê ?

Câu 4. Biến chứng đường hô hấp trong quá trình gây mê gồm triệu chứng nào?

Câu 5. Biến chứng tuần hoàn trong quá trình gây mê gồm triệu chứng nào?

Câu 6. Biến chứng thần kinh gồm triệu chứng nào?

Câu 7. Chuẩn bị bệnh nhân trước mổ chỉ cần cho cuộc mổ lớn ? đúng hay sai ?

Câu 8. Chuẩn bị bệnh nhân trước mổ  là công việc của ai ?

Câu 9. Trường hợp nào phải nhịn ăn uống trước mổ ? Nhịn ăn trước bao nhiêu giờ ?

Câu 10. Quyết định chọn một phương pháp vô cảm dựa vào yếu tố nào ?

Câu 11. Để đặt được nội khí quản mà không gây đau đớn, phản xạ bất lợi thì đạt độ mê như thế nào ?

Câu 12. Chỉ định mê nội khí quản trong cuộc mổ nào ?

Câu 13. Chống chỉ định đặt nội khí quản : chỉ có tính chất tương đối trong trường hợp nào ?

Câu 14. Theo dõi tình trạng chảy máu sau mổ qua dấu hiệu nào ?

Câu 15. Các bước trong Kỹ thuật gây mê tĩnh mạch ?

Câu 16. Thuận lợi của gây mê tĩnh mạch ?

Câu 17. Không thuận lợi của gây mê tĩnh mạch :

Câu 18. Nguyên nhân Tai biến của thuốc tê, phản ứng của cơ thể bệnh nhân

Câu 19. Không dùng Epinephrine trong dung dịch thuốc tê để gây tê ngón tay vì sao ?

Câu 20. BN mổ trong ngày được xuất viện trong trường hợp nào?


PHẦN 11. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN KHỐI CÔNG TÁC XÃ HỘI

Câu 1.  Nêu khái niệm về Công tác xã hội và Công tác xã hội y tế ?

Câu 2.  Nghề Công tác xã hội có những chức năng gì?

Câu 3.  Trình bày nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện được quy định trong Thông tư số 43/2015/TT-BYT?

Câu 4.  Nghề Công tác xã hội tuân thủ theo những nguyên tắc thực hành nghề nghiệp nào?

Câu 5.  Nêu những yêu cầu về phẩm chất đạo đức nghề Công tác xã hội?

Câu 6.  Nghề Công tác xã hội phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản nào?

Câu 7.  Nêu nhiệm vụ chung và nhiệm vụ cụ thể của Nhân viên công tác xã hội được quy định tại Thông tư liên tịch Số: 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV?

Câu 8.  Các kỹ năng cơ bản của nhân viên Công tác xã hội?

Câu 9.  Nêu quy định về tuân thủ kỷ luật nghề nghiệp đối với nghề công tác xã hội?

Câu 10.      Trình bày sơ lược về tiến trình công tác xã hội trong bệnh viện?

PHẦN 12. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN CHO VĂN THƯ LƯU TRỮ

Câu 1.  Tiêu chuẩn Người làm lưu trữ?

Câu 2.  Các hành vi bị cấm trong văn thư lưu trữ?

Câu 3.  Trách nhiệm của Lưu trữ cơ quan?

Câu 4.  Thời hạn nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan?

Câu 5.  Trách nhiệm giao, nhận hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan

Câu 6.  Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử?

Câu 7.  Thời hạn bảo quản tài liệu?

Câu 8.  Trình bày khái niệm về văn bản quản lý hành chính nhà nước.

Câu 9.  Thể thức văn bản là gì?

Câu 10.  Văn bản hành chính có mấy loại?


PHẦN 13. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN CHO QUẢN LÝ
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Câu 1. Nguyên tắc quản lý trang thiết bị y tế

Câu 2.  Trang thiết bị y tế gồm những loại nào?

Câu 3.  Nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế

Câu 4.  Điều kiện của cơ sở mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

Câu 5.  Quyền của cơ sở mua bán trang thiết bị y tế

Câu 6.  Nghĩa vụ của cơ sở mua bán trang thiết bị y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÌNH ẢNH & VIDEO
LIÊN KẾT WEB
ĐỐI TÁC