15.11.2017

BẢNG GIÁ NHÀ THUỐC


Thực hiện theo thông tư 15/2011/TT-BYT

Áp dụng từ ngày 10/11/2017

<

STT

TÊN THUỐC -
HÀM LƯỢNG

ĐVT

HÃNG SẢN XUẤT

GIÁ BÁN

1

ACE001

Acetazolamide 250mg

viên

Pharmedic

790

2

ACE004

Acemuc 200mg

gói

Sanofi VN

1,999

3

ACI001

Acyclovir 200mg

viên

Stada VN

1,187

4

ACI002

Aciclovir 800mg

viên

Stada VN

3,959

5

ACI003

Acyclovir 400mg

viên

Stada VN

2,474

6

ACU001

Acular 0,5% 5ml

lọ

Allergan

71,951

7

ACU002

Acuvail 0.45% 0.4ml

tép

Allergan

7,917

8

ALA001

Alaxan

viên

Therapharma

1,030

9

ALE001

Alergysal 0.1% 5ml

lọ

Santen

82,132

10

ALP001

Alphachymo-choay

viên

Sanofi VN

1,756

11

ALP003

Alphagan P 0,15%

lọ

Allergan

108,501

12

ALP005

Alphachymo- BVP 8400USP

viên

BV pharma

2,089

13

AML003

Amlodipine 5mg

viên

Stada VN

764

14

AMO005

Amox 250mg

viên

Vidipha

443

15

AMO006

Amox 500mg

viên

Vidipha

711

16

AMP001

Amphotret inj. 50mg

lọ

Bharat serums & vaccines

156,136

17

AMP002

Amphot 50mg

lọ

Kxđ

156,136

18

APD002

Apdrops 0.5% 5ml

lọ

Ajanta Pharma

51,894

19

ATR001

Atropine 1%

lọ

BV Mắt

6,419

20

ATR002

Atropine 0,5%

lọ

BV Mắt

5,349

21

AUG001

Augmentin 625mg

viên

Glaxo Smith Kline

12,771

22

AUG002

Augmentin 1mg

viên

Smith Kline Beecham

19,400

23

AUG006

Augmentin 250mg

gói

Glaxo Smith Kline

11,767

24

AUM001

Aumnata 5% coll. 5mL

lọ

Reman Drug

121,274

25

AZA001

Azarga coll.5ml

lọ

Alcon

326,339

26

AZI001

Azicine 250mg

viên

Stada VN

3,959

27

AZO001

Azopt 1% coll.

lọ

Alcon

122,532

28

BAN001

Băng keo (Innotrans 1.25cm x 2.25m)

cuộn

Thai Adhesive Tapes

4,839

29

BAN005

Băng mắt trẻ em

miếng

Pharmaplast S.A.E

3,717

30

BAN006

Băng mắt tiệt trùng

Gói

Bảo Thạch

12,358

31

BCO002

B complex C

viên

Vidipha

278

32

BEL001

Belafcap

viên

Phil Inter Pharma

2,419

33

BES001

Besivance 0.6% coll

lọ

Bausch & Lomb

172,199

34

BET003

Betex

viên

The United Drug

1,464

35

BIO001

Biolamin Tab

viên

Allergan

3,409

36

BRO002

Bronuck 0,1% coll

lọ

Senju Pharmaceutical

134,400

37

CAL001

Calci D

viên

Mekophar

372

38

CAP001

Captopril 25mg

viên

Stada VN

517

39

CAT004

Cationorm 0,4ml coll

ống

Santen

8,311

40

CAT005

Cataflam 50mg

viên

Novartis

5,140

41

CEC002

Ceclor 250mg

viên

Eli Lilly Italia SPA

14,864

42

CEE002

Ceelin sp. 60ml

chai

United Lab.

32,965

43

CEF002

Cefaclor 250mg

VIÊN

Domesco

2,439

44

CEF001

Cefaclor 250mg gói

gói

Domesco

2,914

45

CEP003

Cepha 250mg gói (Meko)

gói

Mekophar

1,484

46

CEP004

Cephalexin 500mg

viên

Vidipha

981

47

CEP005

Cephalexin 250mg

viên

Vidipha

492

48

CHL002

Chlorpheniramine 4mg

viên

Vidipha

68

49

CIM001

Cimetidine 300mg

viên

3/2, Cty CPDP

362

50

CIP005

Ciprobay 500mg

viên

Bayer

14,886

51

CIP006

Ciprofloxacin (Mekociprox 500-VN) 500mg

viên

Mekophar

919

52

CLA001

Clamoxyl 250mg

gói

Glaxo Smith Kline

5,446

53

CLA003

Clarityne sp.

chai

Kxđ

52,536

54

COM002

Combigan coll. 5ml

lọ

Allergan

192,689

55

CON001

Concor 5mg

viên

Merck

4,329

56

CON003

Concor 2,5mg

viên

Merck

3,165

57

COR003

Cornere gel 10g

tube

Bausch & Lomb

54,034

58

COV002

Coversyl Plus

viên

Servier

6,954

59

COV003

Coversyl 5mg

viên

Servier

6,045

60

CRA001

Cravit 0,5% coll.

lọ

Santen

94,711

61

CHL001

Chloramphenicol . 0,4% coll

lọ

Vidipha

2,493

62

CRA002

Cravit 1,5%

lọ

Santen

121,799

63

CRO001

Cromal 2% coll.

lọ

Cipla

48,149

64

DAI003

Daiclo

viên

Phil Inter Pharma

3,959

65

DEX001

Dexacol coll.

lọ

3/2, Cty CPDP

2,771

66

DIC005

Diclofenac 50mg ( Mek)

viên

Mekophar

195

67

DIQ001

Diquas ophthalmic solution 3% 5ml

lọ

Santen

136,158

68

DOX002

Doxycycline 100mg

viên

Vidipha

383

69

DUO001

DuoTrav coll. 2,5mL

lọ

Alcon

335,999

70

EFF001

Efferalgan 500mg

viên

Upsa

2,964

71

EFF004

Efferalgan 80mg gói

gói

Upsa

2,285

72

EFO001

Efodyl ( Cefuroxim ) 500mg

viên

Merap group

14,337

73

EFT001

Efticol 0,9% coll. (tím)

lọ

3/2, Cty CPDP

1,374

74

END002

Endura coll ( Hộp/30 tép)

tép

Allergan

5,187

75

EPO001

Eporon 0.1% coll.

lọ

Samchundang Pharm.

26,749

76

ERY002

Ery 250mg (VN)

viên

Vidipha

844

77

ERY001

Ery 500mg (VN)

viên

Vidipha

1,561

78

ERY003

Ery 250mg gói (Meko)

gói

Mekophar

1,347

79

EYA001

Eyaren coll.

lọ

Samil Pharm.

37,449

80

ENE002

Enervon (vĩ)

viên

United Lab.

2,186

81

EYA002

Eyal-Q coll. 5ml

lọ

Samil Pharm.

47,301

82

EYE002

Eyecool coll. 15ml

lọ

Samchundang Pharm.

33,383

83

EYE003

EyeBi

viên

Phil Inter Pharma

3,739

84

EYF002

Eyflox ophthalmic Ointment 0,3% 3,5g

tube

Samil Pharm.

53,499

85

EYL001

Eylevox 0,5% coll. 5ml

lọ

Samil Pharm.

40,659

86

EYR003

Eyrus Ophthalmic Ointment 3.5g.pde

tube

Samil Pharm.

46,544

87

EYT001

Eytanac coll. 5ml

lọ

Samil Pharm.

46,009

88

FEX001

Fexet ( Fexofenadine) 180 mg

viên

Getz pharma ( PVT) Limited

4,399

89

FLA001

Flarex 0,1% coll.

lọ

Alcon

38,839

90

FLU002

Flumetholone 0,1% coll.

lọ

Santen

32,177

91

FLU003

Flumetholone 0,02% coll.

lọ

Santen

28,784

92

FML001

FML 0,1%

lọ

Allergan

29,852

93

FRA001

Frakidex coll. 5ml

lọ

Chauvin - B & Lomb

37,984

94

GAN001

Ganfort coll. 3ml

lọ

Allergan

268,789

95

GEF001

Gefbin 10mg

viên

Medisun

5,389

96

GIL001

Giloba 40mg (Mega)

viên

Mega

3,849

97

GIN002

Ginkokup (Korea United Pharm)

viên

Korea United Pharm

5,279

98

GIN005

Ginamin 40mg

viên

Yuyu Pharma.Inc

3,079

99

GON002

Gòn chùi

miếng

MTS

2,887

100

HAM001

Hameron 0,1% coll. 5ml

lọ

Samchundang Pharm.

32,635

101

HER003

Herpacy Ophthalmic Ointment 0,3% 3,5g pde ( Acycloir)

tube

Samil Pharm.

84,529

102

IND001

Indocollyre 0,1% coll.

lọ

Chauvin - B & Lomb

70,619

103

IOD001

Iodum eye drops 10ml

lọ

Samchundang Pharm.

29,104

104

IZC001

Izcitol

viên

US Pharma USA

4,388

105

KAL001

Kaleorid LP 600mg

viên

Leo

2,309

106

KAL002

kaldyum 600mg

viên

Egis

1,979

107

KAR001

Kary Uni coll. 5ml

lọ

Santen

24,654

108

LAC003

Lacoma 0,005% coll. 2,5ml

lọ

Ajanta Pharma

136,499

109

LAC005

Lacrifresh moisture unidose 0,1%

tép

Avizor

9,795

110

LIP001

Liposic eye gel

tube

Bausch & Lomb

59,919

111

LOG001

Logpatat

viên

Phil Inter Pharma

3,740

112

LOR001

Lorastad 10mg

viên

Stada VN

827

113

LOR002

Lorastad sp. 60ml

chai

Stada VN

10,697

114

LOT002

Lotemax coll 0.5%

lọ

Bausch & Lomb

230,473

115

LUM001

Lumigan 0,03% coll.

lọ

Allergan

264,682

116

LUM002

Lumigan 0,01% coll

lọ

Allergan

264,682

117

LUX001

Luxanthin-E

viên

Hataphar (Hà Tây)

2,348

118

MAG001

Magne B6

viên

Sanofi VN

1,258

119

MAX001

Maxitrol coll. 5ml

lọ

Alcon

42,692

120

MAX002

Maxitrol pde. 3,5g

tube

Alcon

52,962

121

MED001

Medrol 16mg

viên

Pharmacia

4,039

122

MED002

Medrol 4mg

viên

Pharmacia

1,130

123

MEK001

Mekocefaclor 125mg gói

gói

Mekophar

1,979

124

MES001

Mestinon 60 mg

viên

Unimed Pharma.

4,839

125

MOT001

Motarute eye drops 5ml

lọ

Daewoo pharm

49,220

126

MYD001

Mydriacyl 1% coll.

lọ

Alcon

45,056

127

MYD002

Mydrin P 0,5% coll.

lọ

Santen

49,433

128

NAT001

Natri clorid 0,9% coll.

lọ

Pharmedic

2,956

129

NAT003

Natacyn (Alcon) 5% coll.

lọ

Alcon

956,548

130

NEO001

Neocin coll.

lọ

Pharmedic

3,238

131

NEO002

Neodex coll.

lọ

Pharmedic

3,742

132

NEU002

Neurocard Plus

viên

Sphere Health Care PTY Ltd

6,420

133

NEV001

Nevanac 0.1%

lọ

Alcon

160,648

134

NOO001

Nootropyl 800mg

viên

UCB

3,869

135

NUT001

Nutroplex sp. 60ml

chai

United Lab.

25,474

136

OCU003

Ocuvite

viên

Bausch & Lomb

3,629

137

OFL001

Oflovid 0,3% coll. 5mL

lọ

Santen

59,782

138

OFL002

Oflovid pde. 3,5g

tube

Santen

79,746

139

OFL005

Ofloxacin 200mg

viên

Vidipha

555

140

OLO001

Olopat od 0.2% coll.

lọ

Ajanta Pharma

96,299

141

OLO002

Olotedin eye drops coll 5ml 1,11mg/ml

lọ

Samchundang Pharm.

44,939

142

OME005

Kagasdine(Omeprazol ) 20

viên

Khánh Hòa

197

143

OPT002

Optive coll. 15ml

lọ

Allergan

88,648

144

OPT003

Optive UD 5mg/ml (tép) coll

tép

Allergan

6,633

145

PAM001

Pamyltin 10mg

viên

Medisun

5,059

146

PAN001

Panadol 500mg

viên

Sanofi VN

928

147

PAN002

Panactol 325mg

viên

Khánh Hòa

96

148

PAR003

Paracetamol 500mg

viên

Vidipha

164

149

PAT001

Pataday 0,2% coll.

lọ

Alcon

137,549

150

PHI001

Phileo 0,5% coll. 5ml

lọ

Samchundang Pharm.

38,305

151

PHI002

Philute 20mg

viên

Phil Inter Pharma

3,244

152

PHI003

Philatonic

viên

Phil Inter Pharma

2,585

153

PMS001

pms-SuperMaxGo

viên

Imexpharm

9,415

154

PRE003

Prednisone 5mg (Vidipha)

viên

Vidipha

274

155

REF002

Refresh Tears 15ml

lọ

Allergan

68,588

156

REF003

Refresh Liquigel 15ml

lọ

Allergan

84,037

157

REG001

Regatonic

viên

Phil Inter Pharma

5,444

158

REL001

Relestat 0.5 mg/ml coll.

lọ

Allergan

80,070

159

RES001

Restasis 0,05% coll. 0,4mL

tube

Allergan

19,159

160

RUP001

Rupafin 10mg

viên

Hyphens

6,419

161

RUT001

Rutin C (Meko)

viên

Mekophar

234

162

SAN001

Sanlein 0,1% coll. 5ml

lọ

Santen

66,508

163

SAN002

Sancoba 5mL coll.

lọ

Santen

50,692

164

SAN004

Sanlein 0,3% coll 5ml

lọ

Santen

132,299

165

SAN005

Sante Lutax 15

viên

Food Plant of Fujicapsule Co.Ltd

4,671

166

SAN006

Sanlein Mini 0.1 % 0.4 ml

tép

Santen

4,270

167

SPO001

Sporal 100mg

viên

Janssen Cilag

20,303

168

STE001

Sterimar

chai

Kxđ

74,899

169

SYN001

Synervit

viên

3/2, Cty CPDP

579

170

SYS001

Systane coll. 15ml

lọ

Alcon

79,926

171

SYS002

Systane Ultra drop 5ml

lọ

Alcon

64,305

172

SYS003

Systane Ultra UD (H/24 tép x 0.5ml)

tép

Alcon

6,196

173

TAF001

Taflotan 0,0015% 2,5ml

lọ

Santen

257,037

174

TAF002

Taflotan S solution 0,0015% 0,3ml (H/30 tép)

tép

Santen

16,425

175

TAM003

Tam thất nang mềm

hộp

OPC

132,299

176

TAN001

Tanakan

viên

Beaufour Ipsen

4,157

177

TAU002

Taurifam coll 10ml

lọ

Farmak JSC

80,249

178

TEA001

Tears natural II coll. 15ml

lọ

Alcon

40,658

179

TEA002

Tearbalance 0.1% coll.

lọ

Senju Pharmaceutical

65,837

180

TET001

Tetra pde. 1%

tube

Vidipha

5,884

181

TET003

Tetracaine 0,5% coll.

lọ

3/2, Cty CPDP

15,728

182

TIM003

Timolol maleat 0.5%

lọ

Alcon

45,152

183

TIP001

Tiprost Eye drops 2.5ml 0.125

lọ

Hanil Pharm.

178,499

184

TOB001

Tobradex coll.

lọ

Alcon

48,041

185

TOB002

Tobrex 0,3% coll. 5mL

lọ

Alcon

42,798

186

TOB003

Tobrex pde. 3,5g

tube

Alcon

52,962

187

TOB004

Tobradex pde. 3,5g

tube

Alcon

53,257

188

TOP001

Topbrain

viên

BV pharma

3,299

189

TRA001

Travatan 0,004% coll. 2,5ml

lọ

Alcon

245,608

190

TRI001

Trivita B

viên

Pharmedic

555

191

UPS001

Upsa C 1g

viên

Upsa

3,666

192

VAS002

Vastarel MR 35mg

viên

Servier

2,975

193

VIG001

Vigamox 0,5% coll.

lọ

Alcon

96,298

194

VIG002

Vigadexa coll. 5 ml

lọ

Alcon

110,773

195

VIR001

Virupos 30mg/g pde. 4.5g

tube

Ursapharm

124,739

196

VIS022

Vismed 0,18% coll

tép

Holopack

10,912

197

VIT004

Vit. AD (OPC)

viên

OPC

407

198

VIT005

Vit. C 500mg

viên

Vidipha

205

199

VIT006

Vit. E 400 UI

viên

Ampharco

748

200

VIT013

Agirenyl ( Vitamin A) 5.000IU

viên

Agimexpharm

264

201

VOL003

Volexin 500

viên

Boston

17,120

202

ZIN001

Zinnat 250mg

viên

Glaxo Smith Kline

14,087

203

ZIN002

Zinnat 500mg

viên

Glaxo Smith Kline

26,310

 

HÌNH ẢNH & VIDEO
LIÊN KẾT WEB
ĐỐI TÁC