Trang Chủ » Tin tức » Tin tức khác
21.11.2017

KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2017


THÔNG TIN HÀNH CHÍNH

  1. Tên bệnh viện: Bệnh viện Mắt TP HCM
  2. Địa chỉ: 280 Điện Biên Phủ, phường 7, Q.3, TP HCM.
  3. Tuyến: tỉnh/thành phố
  4. Hạng: 1
  5. Họ và tên Giám đốc bệnh viện: BSCKII. Nguyễn Minh Khải
  6. Họ và tên thư ký Hội đồng kiểm tra: ThS. Nguyễn Thị Mai Phương
  7. Điện thoại liên hệ: 08 39 326 732
  8. Địa chỉ Email: hochiminhcityeyehospital@gmail.com

TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ:

79/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ:

95%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG:

302 ĐIỂM

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ:

3.81 ĐIỂM


KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC:

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

0

3

19

46

11

79

6. TỶ LỆ CÁC MỨC ĐẠT ĐƯỢC (%):

0.00

3.80

24.05

58.23

13.92

100

KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

1. KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG


2. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUNG

3. BIỂU ĐỒ CÁC KHÍA CẠNH CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN


HÌNH ẢNH & VIDEO
LIÊN KẾT WEB
ĐỐI TÁC