05.12.2017

Tạm ngưng hoạt động của khoa Khám và Điều trị theo yêu cầu kỹ thuật cao


Kính gửi: Quý Cơ quan, Doanh nghiệp và các Đối tác.

SỞ Y TẾ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỆNH VIỆN MẮT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:    672     /TB-BVM-TCCB

TP. Hồ Chí Minh,  ngày 30  tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng hoạt động của khoa

Khám và Điều trị theo yêu cầu kỹ thuật cao

 

 

 

Căn cứ Quyết định số 6266/QĐ-SYT ngày 07/11/2016 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Mắt thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Kế hoạch số 653/KH-BVM-KHTH ngày 20/11/2017 của Bệnh viện Mắt về việc triển khai mở rộng Khoa Khám mắt Bệnh viện Mắt;

Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-BVM-TCCB ngày 29/11/2017 của Bệnh viện Mắt về việc sắp xếp lại nhân sự Khoa Khám và Điều trị theo yêu cầu kỹ thuật cao,

Bệnh viện Mắt thông báo kể từ ngày 01/12/2017 tạm ngưng hoạt động của khoa Khám và Điều trị theo yêu cầu kỹ thuật cao, giao cho khoa Khám mắt tiếp nhận nhân sự và mở rộng khu khám bệnh để phục vụ bệnh nhân.

Bệnh viện Mắt trân trọng thông báo đến quý Cơ quan, Doanh nghiệp và các Đối tác được biết để thuận tiện trong việc liên hệ công tác.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Minh Khải

LỊCH KHÁM

Thứ 2 đến thứ 6: 7h-19h

Thứ 7-CN:7h- 18h

Phòng đo khúc xạ:

Thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 6h30-11h30, chiều từ 13h đến 16h, ngoài giờ từ 16h-18h.

Chủ nhật: 6h30-18h

ĐĂNG KÝ HẸN GIỜ KHÁM


1080

 

ĐT bàn ở Tỉnh-ĐT di động: 028 1080

Điện Thoại bàn ở TP.HCM :     1080

BỆNH VIỆN MẮT TPHCM
280 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TPHCM
ĐT: (028) 39325374 - (028) 39326732
Fax: (028) 39326163
Email: eyehospitalhcm@hcm.vnn.vn
WebSite: www.benhvienmat.com

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
1697765
HÌNH ẢNH & VIDEO
LIÊN KẾT WEB
ĐỐI TÁC