02.01.2018

LỊCH NGOÀI GIỜ THÁNG 01/2018


  • Lịch khám ngoài giờ của Bác sĩ, Điều dưỡng

BAN ĐIỀU HÀNH

THỨ   –   NGÀY

BÁC SĨ

ĐIỀU DƯỠNG

VÒNG TRONG     –     VÒNG NGOÀI

CN. Hạnh –BS.Hiệp

 

 

Cn. Minh – Bs. Tiến

 

 

CN. Thí – BS.Khải

 

 

DS. Tuấn – BS.Huân

 

 

CN Đào – BS. Nga

CN. Minh

Thứ hai

 

 

Thứ ba

 

 

Thứ tư

 

Thứ năm

 

 

Thứ sáu

Thứ bảy

08/01

 

 

09/01

 

10/01

 

11/01

 

12/01

13/01

S

C

Hiếu – Minh Thế

 

 

Ngọc – Vân Anh

 

Hoàng Lan – Trước Tiên

 

 

Thịnh – Cẩm Thanh

 

 

Cẩm Vân – Phương.Anh

 

 

 

Thúy ÁiXuân Mai – Thoại – Thành (BM) – Thảo Hương – Thùy Linh – Lệ Hà – Quốc Tuấn – Nhất Phương – Minh Trí

 

 

 

Đăng Tâm – Chi – Phạm Dũng – Anh Thư – Thuần

 

P.Thu – Thủy (N)- Yến (A) - Minh Lan (N)

Kim Thi – Quỳnh Phương- Tâm (C) – H.Phương(D)

Yến (C) – Nhung(B)- Kim Hương – Lan (N)

Vân (PK) – Hà (PK)- Tịnh  – Đạt

Hậu – Trang (CĐT)-Ánh Phượng – Hà (HS)

Vân – Yến – Thảo (PK) – Hạnh (B)- Diễm Lan – Minh (D) – Huyền (A) – Kim Hương – Hà (HS) – Tuyết Linh – Hương (HS) –– Vi (C) – Nha (N) - Yến (A)

Vân– Thảo (PK) – Kim Hương – Hà (HS) – Tuyết Linh – Hương (HS) –– Vi (C)

BS.Khải

Chủ nhật

1401

 

S

C

Lê Thành - Việt Thu- Mai Quyên – Hưng (D) – Chi Nguyên – Thảo Hương – Thụy Khanh – Hoàng Yến – Lệ Hà –Quốc Tuấn

 

 

Thành (BM) – Thụy Khanh – Chi Nguyên

 

Thúy – Nhàn (PK) – Thủy (N)- Thoa (HS) –N.Phương (N) – Sơn Trà – Thu Hằng (A) – Hảo (CĐH) – Huyền (N) – Lan (N) - Hiệp (CĐT) – Cẩm Nhung - Hà (HS)

Thúy – Nhàn (PK) – Huyền (N) – Lan (N) - Hiệp (CĐT)

 

CN. Hạnh –BS.Hiệp

 

 

Cn. Minh – Bs. Tiến

 

 

CN. Thí – BS. Khải

 

 

DS. Tuấn – BS.Huân

 

 

CN Đào – B BS. Nga

CN. Thí

Thứ hai

 

 

Thứ ba

 

 

Thứ tư

 

 

 

Thứ năm

 

 

Thứ sáu

Thứ bảy

15/01

16/01

17/01

18/01

19/01

20/01

S

C

Thảo Hương – Thuần

 

 

Lệ Hà -  Quốc Tuấn

 

 

Hoàng Yến – Nhất Phương

 

 

Mai Quyên- Hồng Bảo

 

 

Kỳ Anh – Vinh

 

 

CẩnViệt Thu – Chi – Phương.Anh – Hưng (D) –Nguyệt – Diễm Châu – Quốc Hưng- Anh Đức- Ngọc Nga

 

 

 

 

Thoại Thụy Khanh - Minh Thế - Trước Tiên – Bích Minh

Dung (A) – Phi Hùng- Phượng (CNK) – Sơn Trà

Lệ Mai – Nghĩa (CĐT)- Thúy (C) – M.Phượng (N)

Hoài Thu – Hạnh (B)- Vy (A) – Thủy Tiên

Mộng Trinh – Lệ Mai- Phương Thảo – Thu Trang (B)

Hồng (C) – Chung Thư- Thu Hồng (N) – Nhàn (D)

Hồng (C) -  Quang – Thúy – Lệ Mai- Hằng (Nhi) – Nhi - Nhàn (D) - Linh (A) – Minh Lan – Hà (A) – Thu Trang (B) – Hiệp (CĐT) – Hoàn (CNK)- H.Phương( MD)

Quang – Thúy– Hoàn (CNK)- H.Phương( MD) - Hằng (Nhi) – Nhi - Nhàn (D)

BS. Hiệp

Chủ nhật

21/01

S

C

Kỳ Anh - Giang Thanh- Thanh Tâm – Trước Tiên – Diễm Châu –Anh Thư – Quốc Hưng – Cường – Bích Minh - Minh Trí

 

 

Thanh Tâm – Diễm Châu – Minh Trí

 

Vân (PK) – P.Thu – Duyên (PK)- Ánh Phượng –  Thanh Phượng - Thu Trang (B) – Nga (N) – Thu Hiền (A) – P.Thảo -  Tuyết Phương – Tuyết Hạnh - Vy (A) – Nhi

Duyên- Vân (PK) – Thu Hiền (A) – P.Thảo -  Tuyết Phương

CN. Hạnh –BS.Hiệp

 

 

 

Cn. Minh – Bs. Tiến

 

 

 

CN. Thí – BS. Khải

 

 

DS. Tuấn – BS.Huân

 

 

CN Đào – BS. Nga

BS. Huân

Thứ hai

 

 

 

Thứ ba

 

 

 

Thứ tư

 

 

Thứ năm

 

 

Thứ sáu

Thứ bảy

22/01

23/01

24/01

25/01

26/01

27/01

S

C

Thúy Ái – Quốc Hưng

 

 

 

Việt Thu – Chi Nguyên

 

 

Chi – Bích Minh

 

 

Thành (BM) – Lê Tùng

 

 

Cẩn – Phạm Dũng

 

 

Hồng PhụngTruyền – Mai Quyên –Hiếu – Cẩm Vân – Chi Nguyên - Anh Thư – Hào – Thanh Tâm – Khánh

 

 

 

Hồng PhụngViệt Thu – Uyên Duyên – Hoàng Yến – Bảo Ngọc

Huỳnh Trâm – Thảo (PK)- Thu Hằng (A) – Mỹ Dung (A)

Thúy – Duyên (PK)- Hiệp (CĐT)  – Nga (B)

Chí Hoàng – Nhàn (PK)- Trang (Nội) – Oanh (C)

P.Thu – Thủy (N)- Hoa (A) – Hồng (D)

Kim Thi – Quỳnh Phương- Thanh Phượng – Vân (D)

Hoài Thu – Dung (A) – Trang (CĐT) – Nhung- Minh Thu – P.Thảo – Sơn Trà –Dung (HS1) – Trang (Nội) – Liên (C) – Huyền (N) – Tuyết Hạnh – Trang (Nhi) - Lâm ( MD)

Dung (A) – Trang (CĐT) – Trang (Nội) – Liên (C) – Huyền (N) – Tuyết Hạnh – Trang (Nhi)

 

BS. Tiến

Chủ nhật

28/01

 

S

C

Thành (BM) - Nguyệt– Hào – Thoại –Cẩm Vân – Anh Đức – Ngọc Nga - Nhất Phương - Hồng Bảo-Bảo Ngọc

 

 

 

Việt Thu – Trước Tiên – Khánh

 

Yến – Quang – Hạnh (B)- Dung (HS) – Mỹ Dung (A) – Minh Thu – Phượng (CNK) – Kim Huệ  - Ngọc (TH1) – Nga (B) – Liên (C) – Nguyễn Thảo (TH1) - Trang (Nội)

Yến – Quang– Liên (C) – Nguyễn Thảo (TH1) - Trang (Nội)

 

CN. Hạnh –BS.Hiệp

 

 

Cn. Minh – Bs. Tiến

 

 

CN. Thí – BS.Khải

 

 

DS. Tuấn – BS.Huân

 

 

CN Đào – BS.Nga

 

 

BS.Khải

Thứ hai

 

 

Thứ ba

 

 

Thứ tư

 

 

Thứ năm

 

 

Thứ sáu

 

 

Thứ bảy

29/01

30/01

31/01

01/02

02/02

03/02

S

C

Cường – Thụy Khanh

 

 

Sơn – Giang Thanh

 

Kiều Thu – Anh Đức

 

 

Lê Thành – Diễm Châu

 

 

Thủy Tiên – Anh Thư

Đăng TâmKỳ Anh –Minh Thế - Hồng Hạnh – Cẩm Thanh – Trước Tiên – Phạm Dũng – Kiều Thu – Lê Tùng –Cường

TruyềnNguyệt – Hồng Hạnh –Anh Đức – Nhất Phương

Yến (C) – Nhung(B)- Bích Phượng (D) - Huyền (N)

Vân (PK) – Hà (PK)- Tuyết Hạnh – Huyền (A)

Hậu – Trang (CĐT)- Minh Thu – Dung (HS1)

Dung (A) – Phi Hùng- Cao (CĐT) – Hà (A)

Nhung(B)– Nghĩa (CĐT)- Thu Hiền (A) – Thanh (B)

P.Thu – Phi Hùng – Duyên (PK) – Thủy (N)- Minh Khai – Thanh Phượng – Ánh Phượng  - Kim Diễm – M.Phượng (N) – Hồng Thy (B)–– N.Phương (N) – Cao (CĐT) – Cẩm Nhung - Hằng (Nhi )

P.Thu – Duyên (PK) – Thanh Phượng – Ánh Phượng  - Kim Diễm – M.Phượng (N) – Hồng Thy (B)

BS.Nga

Chủ nhật

04/02

S

C

Thanh Hà - Cẩm Thanh- Uyên Duyên –– Phương Anh – Thùy Linh – Phạm Dũng – Minh Thế - Khánh – Thuần - Vân Anh

Thoại – Hoàng Yến – Cẩm Vân

Dung (A)  – Hồng (C) – Chung Thư- Nhi - Nha (N) – Hằng (Nhi) –  Vi (C) - Huyền (A) - Hải (B) - Nhàn (D) - Minh Lan - Trúc (CĐH) - Thủy Tiên

Hồng (C) – Chung Thư - Thủy Tiên- Nhi - Nha (N)

CN. Hạnh –BS.Hiệp

 

Cn. Minh – Bs. Tiến

 

 

CN. Thí – BS.Khải

 

 

DS. Tuấn – BS.Huân

 

 

CN Đào – BS.Nga

 

 

BS. Hiệp

Thứ hai

 

 

Thứ ba

 

 

Thứ tư

 

 

Thứ năm

 

 

Thứ sáu

 

Thứ bảy

05/02

06/02

07/02

08/02

09/02

10/02

S

C

Thanh Hà – Bảo Ngọc

 

 

Hưng (D) – Hào

 

Huy Hoàng – Ngọc Nga

 

 

Đăng Tâm – Thoại

 

 

Truyền – Minh Trí

Thủy TiênGiang Thanh – Thanh Hà – Uyên Duyên – Hoàng Yến – Thụy Khanh –Lê Thành – Thuần – Bích Minh- Vân Anh

CẩnCường – Khánh – Thanh Tâm – Diễm Châu

Hoài Thu – Hạnh (B)- Minh Khai – Kim Diễm

Mộng Trinh – Lệ Mai- Hoàn (CNK) – Vân Anh

Hồng (C) – Chung Thư- Loan (PK) – Ngọc Phương

Huỳnh Trâm – Thảo (PK)- Hồng Thy (B) – Hằng (Nhi)

Thúy – Duyên (PK)- Liên (C) – Tuyết Linh

Quang –Huỳnh Trâm – Chung Thư – Quỳnh Phương- Thoa (HS) – Dung (HS) – Loan (PK) – Vân Anh – Tịnh (D) – Lan (N) –Mỹ Dung (A) – Thanh (B) – Hải (B) - Linh (A)

Quang – Quỳnh Phương – Loan (PK) – Vân Anh – Tịnh (D) – Lan (N) –Mỹ Dung (A

CN. Đào

Chủ nhật

11/02

S

C

Kiều Thu - Hồng Hạnh- Mai Quyên – Hưng (D) – Chi Nguyên – Thảo Hương – Thụy Khanh – Hoàng Yến – Lệ Hà –Quốc Tuấn

Thúy Ái – Lệ Hà – Vân Anh

Thu Nga – Nghĩa (CĐT) – Hoài Thu- Thúy (C) – Thu Hồng (N) –Lành - Hoa (A) – Kim Diễm –  Hà (HS) –Hà (A) - Thủy (TH1) – Trang (Nhi) – Tâm (C)

Nghĩa (CĐT) – Hoài Thu-- Hoa (A) – Kim Diễm –  Hà (HS)

  • Lịch của Hộ lý

BAN ĐIỀU HÀNH

THỨ   –   NGÀY

HỘ LÝ

CN. Hạnh –BS.Hiệp

Cn. Minh – Bs. Tiến

CN. Thí – BS.Khải

DS. Tuấn – BS.Huân

CN Đào – BS. Nga

CN. Minh

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

08/01

09/01

10/01

11/01

12/01

13/01

S

C

Thùy Nhung – Thơ

Khanh – Thương (PM)

Liên (A) – Oanh

Chương – Hiếu

Thủy (XH) – Kim Anh

Hồng Thảo – Hạnh (PK) – Kiều Thu – Minh Hà – Kim Anh

Hồng Thảo – Hạnh (PK) – Kiều Thu

BS.Khải

Chủ nhật

1401

 

S

C

Minh Hà –Hạnh (HC) – Thủy (XH) – Kim Anh

Hạnh (HC) – Thủy (XH)

CN. Hạnh –BS.Hiệp

Cn. Minh – Bs. Tiến

CN. Thí – BS.Khải

DS. Tuấn – BS.Huân

CN Đào – BS. Nga

CN. Thí

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

15/01

16/01

17/01

18/01

19/01

20/01

S

C

Thủy(XN) - Diễm ( KSNK)

Ngyệt – Cúc (KSNK)

Thủy (A) – Đính

Lý (Dược) – Ngân (PK)

Kiều Thu –Thu (PM)

Hòa – Thu (PM) –  Thơm – Thu (CĐT) – Nga

Hòa – Thu (PM) –  Thơm

BS. Hiệp

Chủ nhật

21/01

S

C

Loan – Tâm –  Thu (TH) – Thuận

Thu (TH) – Thuận

CN. Hạnh–BS.Hiệp

Cn. Minh – Bs. Tiến

CN. Thí – Bs. Nga

DS. Tuấn – BS.Huân

CN. Đào – BS.Hương

BS. Huân

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

22/01

23/01

24/01

25/01

26/01

27/01

S

C

Hạnh (HC) – Nga

Hạnh (PK) – Thuận

Thực – Hiền (CĐH)

Hồng  Thảo - Tâm

Hà (D) – Loan

Nguyệt – Đính – Hà (D) – Hạnh (HC) – Oanh

Hạnh (HC) – Oanh- Nguyệt

BS. Tiến

Chủ nhật

28/01

S

C

Liên – Đính – Thơm – Thơ

Đính – Thơm

CN. Hạnh–BS.Hiệp

Cn. Minh – Bs. Tiến

CN. Thí – Bs. Nga

DS. Tuấn – BS.Huân

CN. Đào – BS.Hương

BS.Khải

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

29/01

30/01

31/01

01/02

02/02

03/02

S

C

Thu (CĐT) – Minh Hà

Thùy Nhung – Thơ

Khanh – Thương (PM)

Liên (A) – Oanh

Chương – Hiếu

Hiền (CĐH) – Thương (PM) – Lý (Dược) – Liên (A) - Thủy (A)

Liên (A) - Thủy (A)- Hiền (CĐH)

BS.Nga

Chủ nhật

04/02

S

C

Hồng Thảo – Oanh – Nga – Thủy (XN)

Hồng Thảo – Nga

CN. Hạnh–BS.Hiệp

Cn. Minh – Bs. Tiến

CN. Thí – Bs. Nga

DS. Tuấn – BS.Huân

CN. Đào – BS.Hươn

BS. Hiệp

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

05/02

06/02

07/02

08/02

09/02

10/02

S

C

Thủy (XH) – Kim Anh

Thủy(XN) - Diễm ( KSNK)

Ngyệt – Cúc (KSNK)

Thủy (A) – Đính

Lý (Dược) – Ngân (PK)

Thơ – Chương –Ngân (PK)–Thuận-Hạnh (HC)

Thơ – Chương – Ngân (PK)

CN. Đào

Chủ nhật

11/02

S

C

Hòa – Khanh – Thủy (A) – Thu (CĐT)

Thủy (A) – Thu (CĐT)

HÌNH ẢNH & VIDEO
LIÊN KẾT WEB
ĐỐI TÁC