09.01.2018

BÁO CÁO v/v công bố kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện – Năm 2017


BÁO CÁO

V/v công bố kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện – Năm 2017

BỆNH VIỆN MẮT                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG       TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2017

Số:      /BC-P. QLCL

 

BÁO CÁO

V/v công bố kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện – Năm 2017

Năm 2017 là năm cả nước hướng đến an toàn người bệnh,trong xu thế đó đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động bệnh viện Mắt đã nỗ lực tích cực trong việc duy trì, cải tiến chất lượng công tác khám, chữa bệnh hướng đến mục tiêu an toàn hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn, chi phí hợp lý hơn và hài lòng người bệnh hơn. Các hoạt động của bệnh viện tăng dần chuẩn hoá theo qui trình chất lượng.

I. ĐIỂM MẠNH:

  1. 1. Hướng đến người bệnh:

- Với mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm, Phòng công tác xã hội và bộ phận chăm sóc khách hàng đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ và gúp đỡ người bệnh đến khám và điều trị tại bệnh viện Mắt. Bệnh viện thường xuyên duy trì và phát động phong trào đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh của nhân viên y tế nhằm hướng đến sự hài lòng người bệnh. Người bệnh đến khám và nằm viện trong một môi trường xanh, sạch đẹp, đảm bảo quyền và lợi ích cho người bệnh.

- Triển khai khảo sát hài lòng người bệnh mỗi 3 tháng/ lần trên phần mềm trực tuyến của Bộ Y Tế, từ những ý kiến của người bệnh, bệnh viện đã tiến hành các hoạt động cải tiến, khắc phục hướng đến hài lòng người bệnh.

- Triển khai chương trình 5S tạo sự dễ dàng, thuận lợi, tiết kiệm thời gian trong quá trình làm việc của nhân viên y tế, tạo môi trường làm việc thân thiện và cởi mở.

2. Phát triển nguồn nhân lực bệnh viện

- Bệnh viện luôn chú trọng công tạo đào tạo chuyên môn, nâng cao tay nghề của đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên của bệnh viện. Tổ chức các buổi hội thảo với các chuyên gia trong nước và ngoài nước, tổ chức thi tay nghề bác sĩ, điều dưỡng, khuyến khích động viên nhân viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

- Chú trọng đào tạo đội ngũ lãnh đạo: đào tạo kỹ năng lãnh đao, quản lý và giao tiếp ứng xử cho nhân viên y tế toàn bệnh viện.

3. Hoạt động chuyên môn:

- Thường xuyên cập nhật và bổ sung phác đồ điều trị, qui trình kỹ thuật , và các qui trình chăm sóc. Hiện nay bệnh viện đã xây dựng được 122 phác đồ điều trị, 124 qui trình kỹ thuật, triển khai thực hiện 7 kỹ thuật mới. Thực hiện được hầu hết danh mục kỹ thuật chuyên khoa theo phân tuyến

- Tập huấn và triển khai qui trình báo động đỏ nội viện, ngoại viện đến toàn thể nhân viên y tế.

- Thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu cho hoạt động chuyên môn và quản lý, nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh và đã có 4 đề tài đoạt giải thưởng cấp quốc gia năm 2017.

- Công tác điều dưỡng đạt kết quả tốt khi thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng chăm sóc người bệnh của Bộ Y Tế ban hành. Xây dựng qui trình kỹ thuât chuyên môn điều dưỡng, phát hành tài liệu giáo dục sức khoẻ giúp người bệnh có kiến thức phòng ngừa bệnh và tự chăm sóc sau khi xuất viện.

- Khoa Khám Mắt đã có những hoạt động tích cực nhằm rút ngắn thời gian chờ của người bênh như: cải tiến qui trình khám bệnh, ứng dụng công nghệ thông tin vào qui trình đăng ký khám bệnh,bộ phận chăm sóc khách hàng, lực lượng bảo vệ của bệnh viện chủ động hỗ trợ người bệnh chuẩn bị các loại giấy tờ, văn bản cần thiết trước khi làm thủ tục đăng ký khám. Lãnh đạo bệnh viện xây dựng kế hoạch mở rộng khu vực ngồi chờ, cải tạo và sửa chữa khu nhà vệ sinh công cộng của khoa Khám Mắt tạo sự thoải mái và tiện nghi cho người bệnh khi đến khám và điều trị tại bệnh viện.

4. Hoạt động cải tiến chất lượng:

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện mỗi 3 tháng, kết quả kiểm tra là cơ sở để bệnh viện tiến hành các hoạt động cải tiến, khắc phục nhằm nâng cao chất lượng điều trị và cung cấp dịch vụ của bệnh viện.

- Trên 60% khoa/phòng trong toàn  bệnh viện có đề án cải tiến chất lượng mang lại hiệu quả thiết thực.

- Bệnh viện đã xây dựng và triển khai Bộ chỉ số chất lượng với 05 chỉ số nhằm đánh giá và theo dõi chất lượng chuyên môn, chất lượng dịch vụ.

- Triển khai mã vạch nhận dạng người bệnh tại khoa khám Mắt,khoa khúc xạ, khoa Tổng hợp và khoa xét nghiệm.

- Triển khai > 50% nội dung các khuyến cáo SYT ban hành trong các năm qua.

- Về công nghệ thông tin bệnh viện đã có nhiều cải thiện so với năm 2016, đã xây dựng được phần mềm thống kê, kê đơn ngoại trú, đang triển khai thực hiện đề án xây dựng phòng khám thông minh.

5. Kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện

TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ:        79/83

TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ:                    95%

TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ẤP DỤNG:                     269

ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ:     3,43/5 điểm

  1. II. KHÓ KHĂN, TỒN TẠI

Có sở vật chất cũ, chưa cải tạo, sửa chữa kịp thời để đáp ứng phục vụ người bệnh ngày càng đông như khoa Khám mắt tại khu vực làm thủ tục khám chữa bệnh, không đủ chỗ để kê ghế cho người bệnh ngồi chờ, khu vực tiêm Avastin của khoa Dịch Kính võng mạc mới sửa chữa đưa vào hoạt động nên công tác tổ chức tiếp đón và chăm sóc người bệnh cũng chưa hoàn chỉnh.

  1. III. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

- Tiếp tục cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu dịch vụ phục vụ người bệnh và người nhà người bệnh.

- Tiếp tục triển khai đề án xây dựng phòng khám thông minh, cải cách qui trình, thủ tục hành chánh giảm thời gian chờ của người bệnh.

- Triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn cho người bệnh, nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc cho người bệnh đến khám và điều trị tại bệnh viện.

 

Nơi nhận

GIÁM ĐỐC

- Các khoa/phòng công bố (1 bản photo)

- Lưu VT-QLCL

 

(Đã ký)

Nguyễn Minh Khải

 

 

 

HÌNH ẢNH & VIDEO
LIÊN KẾT WEB
ĐỐI TÁC