Trang Chủ » Hội nghị
09.10.2013

HỘI NGHỊ NHÃN KHOA TOÀN QUỐC - 2013


CHƯƠNG TRÌNH

HỘI NGHỊ NHÃN KHOA TOÀN QUỐC - 2013

NGÀY 24/10/2013 (Ngày thứ nhất) - BUỔI SÁNG

HỘI TRƯỜNG LỚN: PHIÊN KHAI MẠC TOÀN THỂ - PHÒNG CHỐNG MÙ LÒA

Chủ tịch đoàn: GS. TS. Tôn Thị Kim Thanh, PGS.TS. Đỗ Như Hơn,

PGS. TS. Nguyễn Chí Dũng, TS. Trần Thị Phương Thu

THỜI GIAN

NỘI DUNG

TRÁCH NHIỆM

7h30 – 8h00

Văn nghệ chào mừng

Ban tổ chức Hội nghị

8h00 – 8h15

Khai mạc Hội nghị

GS.TS. Nguyễn Trọng Nhân

Chủ tịch Hội Nhãn khoa Việt Nam

8h15 – 8h30

Phát biểu của Ban Tổ chức Hội nghị Đông Dương lần thứ 2 về viêm - nhiễm mắt

Ban Tổ chức Hội nghị Viêm

8h30 – 9h00

Kỷ niệm 35 năm thành lập Bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh

Hội Nhãn khoa TP.Hồ Chí Minh

9h00 – 9h30

Tổng kết hoạt động 5 năm công tác Phòng chống mù lòa và phương hướng hoạt động trong 5 năm tới

PGS.TS. Đỗ Như Hơn.

Giám đốc Bệnh viện Mắt TW

9h30– 9h40

Phát biểu của lãnh đạo Bộ Y tế

Bộ Y tế

9h40 – 9h50

Phát biểu của lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

9h50 – 10h00

Phát biểu của các tổ chức NGO

NGOS

10h00–10h30

Giải lao

Khai trương gian hàng giới thiệu sản phẩm

10h30-11h30

Báo cáo hoạt động Phòng chống mù lòa của một số tỉnh thành

Bình Định, Bắc Ninh,

Bà Rịa- Vũng Tàu, Huế, Nghệ An

11h30–12h00

Thảo luận

12h00

Tiệc trưa

NGÀY 24/10/2013 (Ngày thứ nhất) - BUỔI CHIỀU

HỘI TRƯỜNG 1 (HT LỚN)

SESSION 1: Ocular surface inflammatory disorders and management

Chairs: Hoang Minh Chau, Kalpana Babu Murthy and Somsiri Sukavatcharin

(15 minutes presentation: 5 minutes discussion)

N

Time

Subject

Name

1

13h30 – 13h50

Dry eye disorders and ocular allergy

Samuel Yiu

2

13h50 – 14h10

Infectious conjunctivitis

Nattaporn Tesavibul

3

14h10 – 14h30

Keratitis; bacterial and  viral

Samuel Yiu

4

14h30 – 14h50

Keratitis; Fungal

Kalpana Babu Murthy

5

14h50 – 15h10

Scleritis and orbital inflammations

Jennifer E Thorne

6

15h10 – 15h30

Study on clinical characteristics of  corneal ulceration due to Herpes Simplex Virus

Do Kim Thanh

VNIO

7

15h30 – 15h50

Clinical and microbiological characteristics of infectious keratitis VNIO

Vu Hoang Viet Chi

VNIO

8

15h50 – 16h10

Epidemiology of fungal keratitis in North Vietnam

Pham Hong Nhung

Hanoi Medical Univer.

SESSION 2: Intraocular inflammation/ Uveitis: Approaches to diagnosis and selection of treatment

Chairs: Do Nhu Hon, Soon-Phaik Chee and Moncef Khirallah (15 minutes presentation: 5 minutes discussion)

N

Time

Subject

Name

1

16h10 – 16h30

Terminology anatomic classification of intraocular inflammation

Anne Marie Lobo

2

16h30 – 16h50

Tailored laboratory investigations to support the diagnosis

Kalpana Babu Murthy

3

16h50 – 17h10

Corticosteroids and Immunosuppressive agents

Jennifer E Thorne

4

17h10 – 17h300

Stepladder approach and Biological agents in treatment of uveitis

Manfred Zierhut

5

17h30 – 17h50

Using PCR technique to find out CMV and HSV in aqueous samples of patients with Posner-Schlossman Syndrome

Do Tan

VNIO

6

17h50 – 18h10

Retinitis of undefined causes

Mai Quoc Tung

NGH

 

 

Dinner party by Alcon

REX Hotel

HỘI TRƯỜNG 2

Chuyên đề: Thể thủy tinh

Chủ tịch đoàn: PGS.TS. Vũ Thị Thái, ThS. BS. Phí Duy Tiến, TS. Nguyễn Quốc Đạt

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

BÁO CÁO VIÊN

1

13h30 – 13h40

Đánh giá sự biến đổi của tế bào nội mô giác mạc trong phẫu thuật đục thủy tinh thể tuổi già bằng phương pháp Phaco Ozil với kỹ thuật Softshell.

Nguyễn Thị Diễm Uyên
BV Mắt TP. Hồ Chí Minh

2

13h40 – 13h50

Đánh giá kết quả phẫu thuật tán nhuyễn TTT đục trên mắt thoái hóa hoàng điểm tuổi già

Phạm Thị Ngát
BV Mắt tỉnh Thái Bình

3

13h50 – 14h00

Complication of IOLs

Pham Duy Thoai

Berlin, GERMANY

4

14h00 – 14h10

Kết quả bước đầu phẫu thuật phaco đặt IOL đa tiêu loạn thị Acrysof IQ Restor Toric

Trần Thị Hoàng Nga

BV Mắt TW

5

14h10 – 14h20

Nghiên cứu thay đổi tiền phòng sau phẫu thuật Phaco đặt IOL bằng OCT bán phần trước

Phạm Thị Minh Khánh
BV Mắt TW

6

14h20 – 14h30

Đánh giá kết quả phẫu thuật phaco với đường rạch giác mạc 2.2mm

Đặng Ngọc Hoàng

BV Tuyên Quang

7

14h30 – 14h40

Quan điểm mới trong phẫu thuật Đục Thủy Tinh thể chín trắng

Nguyễn Quốc Toản

BV Mắt TP. Hồ Chí Minh

8

14h40 – 15h10

(30 ph)

Sự chuẩn xác và kết quả tiên đoán trong điều trị loạn thị ở bệnh nhân Cataract với TECNIS Toric IOLs"

Andrew M. Atkins

Australia

(Bách quang)

9

15h10 – 15h25

Giải lao

 

10

15h25 – 15h55

(30 ph)

Overview of epithelium pathology and DSAEK in US

Pennyl Asbell

Mount Sinai Hospital , USA (Santen)

11

15h55 – 16h15

(20 ph)

Corneal collagen crosslinking

 

Pennyl Asbell

Mount Sinai Hospital, USA (Santen)

12

16h15 – 16h25

 

Lượng giá kết quả phẫu thuật đục thể thủy tinh ở cộng đồng"

Nguyễn Thị Uyên Duyên

BV Mắt TP. Hồ Chí Minh

13

16h25 – 16h45

(20 ph)

Những kinh nghiệm trong phẫu thuật đặt thể thủy tinh nhân tạo 2 và 3 tiêu cự

Fam Han Bor

BV Tang Tock Seng - Singapore (Carl Zeiss)

14

16h45

Thảo luận

 

17h 30

Họp Ban chấp hành Hội Nhãn khoa

Hội trường 2

 

 

Tiệc chiêu đãi của công ty Alcon

Khách sạn REX

NGÀY 25/10/2013 (Ngày thứ hai) - BUỔI SÁNG

HỘI TRƯỜNG 1 (HT LỚN)

SESSION 1: Intraocular inflammation/ Uveitis: Medical Management

Chairs: Le Hoang Phuc, Manabu Mochizuki and Carl P Herbort

(15 minutes presentation: 5 minutes discussion)

N

Time

Subject

Name

1

8h00 – 8h20

Anterior  and Intermediate uveitis

Soon Phaik Chee

2

8h20 – 8h40

Posterior uveitis and Pan Uveitis

Manabu Mochizuki

3

8h40 – 9h00

Imaging in uveitis

Carl P Herbort

4

9h00 – 9h20

Ultrasonography Bio Microscopy (UBM) in the uveitis

Tao Tran

5

9h20 – 9h40

Result of using avastin in treatment of retinal vasculitis with neovascular proliferation at VNIO 2012

Nguyen Thi Nhat Chau

VNIO

6

9h40 – 10h00

Treatment of Cytomegalovirus (CMV) retinitis in HIV-AIDS patient, using intravitreal Ganciclovir

Vo Quang Hong Diem

HCM. Eye Hospital

SESSION 2: Intraocular inflammation/ Uveitis: Diagnosis one should not miss; Infectios uveitis and masquerade syndrome

Chairs: Le Minh Thong, Hiroshi Goto and Peter McCluskey

(15 minutes presentation: 5 minutes discussion)

N

Time

Subject

Name

1

10h00 – 10h20

Tuberculosis

Somsiri Sukavatcharin

2

10h20 – 10h40

Syphilis and Herpetic uveitis

Peter McCluskey

3

10h40 – 11h00

Toxoplasmosis

Anne Marie Lobo

4

11h00 – 11h20

Masquerading Intraocular tumors.

Hiroshi Goto

5

11h20 – 11h40

Role of anterior chamber wash in diagnosis of fugal corneal ulcer

Vu Thi Tue Khanh

HỘI TRƯỜNG 2

Chuyên đề: Kết- Giác mạc

Chủ tịch đoàn: PGS.TS. Phạm Khánh Vân, TS. Phạm Ngọc Đông, ThS. Diệp Hữu Thắng

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

BÁO CÁO VIÊN

1

8h00 – 8h10

Tình hình ghép giác mạc tại Bệnh viện Mắt TW trong 10 năm 2002-2011

Trương Như Hân

BV Mắt TW

2

8h10 – 8h30

(20 ph)

The role of medications in a comprehensive of dry eye mechanism of treatment

Nattapom.

Siriraj hospital, Thailand

3

8h30 – 8h40

 

So sánh hiệu quả điều trị khô mắt trong bệnh lý hốc mắt liên quan tuyến giáp của nước mắt nhân tạo và thuốc nhỏ mắt Cyclosporin 0,05%

Le Ngoc Hung
TP. Ho Chi Minh

 

4

8h40 – 8h50

Ghép giác mạc nội mô: bài học từ 37 phẫu thuật đầu tiên ở Việt Nam

Phạm Ngọc Đông
BV Mắt TW

5

8h50 – 9h10

(20 ph)

Chameleon of "HSV keratitis"

Prof.  B. Seitz

Homburg

6

9h10 – 9h20

Nghiên cứu ghép tấm biểu mô niêm mạc miệng nuôi cấy trên thực nghiệm

Nguyễn Thu Thủy

BV Mắt TW

7

9h20 – 9h30

Nang nước giác mạc do dò thể mi

Hoàng Minh Châu

BV Mắt TW

8

9h30 – 9h40

Giải lao

 

 

9h40 – 10h00

Nhân xét kết quả dùng thuốc giảm đau sau phẫu thuật nối nối thông lệ mũi tại khoa Kết Giác Mạc- BV Mắt TW

Trần Thị Kim Dung

BV Mắt TW

9

10h00 – 10h10

Đánh giá kết quả ban đầu sử dụng interferon alfa 2b tại chỗ trong điều trị tân sản vảy bề mặt nhãn cầu

Phạm Nguyên Huân
BV Mắt TP. Hồ Chí Minh

10

10h10 – 10h20

Đánh giá kết quả hoạt động tư vấn về thay đổi nhận thức và tuân thủ trong theo dõi điều trị bệnh nhân ghép giác mạc

Nguyễn Kim Oanh

BV Mắt TW

 

10h20

Thảo luận

 

HỘI TRƯỜNG 3

Chuyên đề: Mắt trẻ em

Chủ tịch đoàn: PGS.TS. Trần An, PGS.TS. Hà Huy Tài, BS. CKII. Nguyễn Ngọc Châu Trang

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

BÁO CÁO VIÊN

1

8h00 – 8h10

Điều trị lác có song thị bằng phẫu thuật chỉnh chỉ

Nguyễn Thị Xuân Hồng

BV Mắt TP. Hồ Chí Minh

2

8h10 – 8h20

Nghiên cứu sự thay đổi khúc xạ sau phẫu thuật lác ngang cơ năng

Trần Thị Thúy Hồng

BV Mắt TW

3

8h20 – 8h30

Kết quả lâu dài của phẫu thuật lùi cơ có vòng quai trong điều trị lác

Lê Kim Xuân

BV Mắt TW

4

8h30 – 8h50

(20 ph)

Approach to the patient with double vision

Karl Golnik
ĐH Cincinnati,USA

5

8h50 – 9h10

(20 ph)

Approach to the patient with unexplained visual loss

GS.TS. Karl Golnik
ĐH Cincinnati,USA

6

9h10 – 9h20

Đánh giá hiệu quả thông lệ đạo trẻ em dưới gây mê trong tắc lệ đạo bẩm sinh

Ng.Chí Trung Thế Truyền
BV Mắt TP HCM

7

9h20 – 9h30

Khảo sát trị số nhãn áp đo bằng nhãn áp kế Maklakov và Icare ở trẻ dưới 5 tuổi

Trần Thúy Anh

BV Mắt TW

8

9h30 – 9h40

Đánh giá kết quả điều trị sụp mi bẩm sinh bằng phương pháp cắt ngắn cơ nâng mi

Nguyễn Ngọc Châu Trang
BV Mắt TP HCM

9

9h40 – 9h50

Hiệu quả khám sàng lọc thị  lực trẻ em

 

Vương Văn Quý

ORBIS

 

9h50 – 10h05

Giải lao

10

10h05 – 10h15

Kết quả lâu dài của điều trị phẫu thuật lác trong bẩm sinh

Lê Kim Xuân

BV Mắt TW

11

10h15 – 10h25

Kết quả điều trị lác qua đường rạch kết mạc cùng đồ

Nguyễn Xuân Tịnh

BV Mắt TW

12

10h25- 10h35

Kết quả điều trị viêm kết mạc ở trẻ em bằng thuốc rỏ mắt Cravit

Trần Thu Hà

BV Mắt TW

 

10h35

Thảo luận

 

NGÀY 25/10/2013 (Ngày thứ hai) - BUỔI CHIỀU

HỘI TRƯỜNG 1 (HT LỚN)

Chuyên đề: Chấn thương

Chủ tịch đoàn: PGS.TS. Nguyễn Thu Yên, PGS.TS. Phan Văn Năm, PGS.TS. Nguyễn Văn Đàm

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

BÁO CÁO VIÊN

1

13h30 – 13h40

Khảo sát các đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị dị vật nội nhãn ớ bán phần sau tại khoa chấn thương BV Mắt TP. HCM

Nguyễn Thị Hồng Phụng
BV Mắt TP HCM

2

13h40 – 13h50

Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt dịch kính điều trị xuất huyết dịch kính nặng do chấn thương đụng dập nhãn cầu

Nguyễn Minh Phú

BV Mắt TW

 

3

13h50 – 14h00

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị vết thương xuyên nhãn cầu không có dị vật nội nhãn

Nguyễn Thị Thu Yên

BV Mắt TW

4

14h00 – 14h30

(30 ph)

Hiệu quả của Prostaglandin trong điều trị Glaucoma

Boonsong Wanichwecharungruang

Chủ tịch Hội Glaucoma Thái Lan (Allergan)

5

14h30 – 14h40

 

So sánh hiệu quả của phương pháp dẫn lưu liên tục với phương pháp rửa mắt thông thường trong xử lý bỏng mắt do hóa chất

Trần T. Ngọc Tuyết Mai
BV Mắt TP HCM

6

14h40 – 15h10

(30 ph)

Hiệu quả của CMC và Purite trong điều trị các bệnh lý khô mắt từ mức độ nhẹ đến nặng.

 

Jerry Tan

Viện Jerry Tan Eye Surgery Singapore (Allergan)

 

15h10 – 15h25

Giải lao

 

7

15h25 – 15h35

Nghiên cứu tác dụng sát khuẩn của dung dịch Microshield handrub tại Bệnh viện Mắt TW năm 2013

Phạm Thị Kim Đức

BV Mắt TW

 

8

15h35 – 15h45

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh có bảo hiểm y tế đúng tuyến khám tại Bệnh viện Mắt TW năm 2013

Phạm Thị Kim Đức

BV Mắt TW

 

9

15h45 – 15h55

Đánh giá sự thay đổi độ sâu tiền phòng và góc tiền phòng sau phẫu thuật phakic ICL sử dụng siêu âm UBM

Phạm Thu Trang
Khoa mắt Bệnh viện 198

 

10

15h55 – 16h05

Nghiên cứu phẫu thuật cắt bè củng mạc điều trị tăng nhãn áp sau chấn thương mắt

Phạm Thị Thủy Tiên

BV Mắt TP HCM

 

16h05

Thảo luận

 

 

 

Tiệc chiêu đãi của công ty Việt Long

Khách sạn REX

HỘI TRƯỜNG 2

Chuyên đề: Khúc xạ, khiếm thị

Chủ tịch đoàn: PGS.TS. Vũ Thị Bích Thuỷ, TS. Nguyễn Xuân Hiệp, TS. Trần Hải Yến

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

BÁO CÁO VIÊN

1

13h30 – 13h40

Đánh giá kết quả điều trị cận và loạn cận bằng Femtosecond Laser qua phương pháp đường mô nhỏ - Small Incision Lenticule Extraction (SMILE)

Trần Hải Yến

BV Mắt TP. Hồ Chí Minh

 

2

13h40 – 13h50

Tạo vạt giác mạc với 2 loại dao tạo vạt: Moria M29 và  Zyoptix XP 120 trong thủ thuật lasik

Trịnh Xuân Trang

BV Mắt TP. Hồ Chí Minh

3

13h50 – 14h10

Versatility if the SCHWIND amaris 750S

Jerry Tan

Singapore

4

14h10 – 14h20

Đánh giá hiệu quả của kính trợ thị quang học phóng đại trên bệnh nhân khiếm thị trưởng thành

Nguyễn Thị Thu Hiền

BV Mắt TW

 

5

14h20 – 14h30

Khảo sát kiến thức, thái độ và thực hành của học sinh về tật khúc xạ trên địa bàn tỉnh KONTUM

Đinh Thái Sơn
HKI

 

6

14h30 – 14h40

Phát triển đào tạo Cử nhân Khúc xạ nhãn khoa tại Việt Nam (Optometry Education Development in Vietnam)

Trần Hải Yến

Bệnh viện Mắt TP HCM

7

14h40 – 14h50

Tổn thương kết-giác mạc, mi mắt ở người sử dụng kính tiếp xúc mềm: Biểu hiện lâm sàng và cách xử trí

Vũ Thị Tuệ Khanh,

BV Mắt Sài Gòn- Hà nội

8

14h50 – 15h00

Vai trò của chuyên viên khúc xạ (Optometrist) trong công tác chăm sóc mắt và sự phù hợp của họ trong hệ thống chăm sóc mắt tại Viêt Nam

Minh Anh

Viện LV Prasad, Ấn Độ

9

15h00 – 15h10

Lắp kính tiếp xúc mềm cho BN nhược thị do bất đồng khúc xạ nặng

Trần Hoài Long

BV Mắt TP. Hồ Chí Minh

 

15h10 – 15h20

Nghiên cứu một số chỉ số về mắt ở trẻ em có tật khúc xạ. Tìm hiểu mối liên quan giữa các chỉ số về mắt với tình trạng khúc xạ

Nguyễn Lê Ngọc Khanh

Đại học Y Dược Huế

 

15h20 – 15h35

Giải lao

10

15h35 – 15h45

Elevation-based corneal tomography for detection of keratoconus and corneal ectasia with OCULUS Pentacam®”.

Tresia De Jager

Hongkong

11

15h45 – 15h55

Tăng nhãn áp do sử dụng corticosteroid kéo dài sau phẫu thuật LASIK: Báo cáo lâm sàng 4 bệnh nhân

Phạm Nguyên Huân

BV Mắt TP. Hồ Chí Minh

 

15h55

Thảo luận

 

 

 

Tiệc chiêu đãi của công ty Việt Long

Khách sạn REX

HỘI TRƯỜNG 3

Chuyên đề: Dịch kính - Võng mạc

Chủ tịch đoàn: PGS.TS. Đỗ Như Hơn, TS. Nguyễn Nhất Châu, BS. CKII. Trần Huy Hoàng

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

BÁO CÁO VIÊN

1

13h30 – 13h45

(15 ph)

Macular edema - to peel or not to peel?

 

Viestenz

Homburg

2

13h45 – 13h55

Kết quả bước đầu phẫu thuật cắt dịch kính bóc màng xơ điều trị ROP giai đoạn 5

Phạm Thu Minh

BV Mắt TW

3

13h55 – 14h05

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng bong võng mạc có đục thể thủy tinh và kết quả điều trị

Nguyễn Vũ Minh Thủy
BV mắt tỉnh Hà Nam

4

14h05 – 14h15

Khảo sát mối tương quan giữa chụp mạch huỳnh quang và chụp cắt lớp quang học trong bệnh lý hắc võng mạc trung tâm thanh dịch cấp

Nguyễn Thị Thu Thủy

BV Mắt TP. Hồ Chí Minh

5

14h15 – 14h25

Đánh giá kết quả 3 năm điều trị tắc tĩnh mạch võng mạc bằng laser quang đông 532 tại khoa Đáy mắt bệnh viện Mắt TW

Hoàng Thị Thu Hà

BV Mắt TW

6

14h25 – 14h35

Báo cáo cas lâm sàng kết quả điều trị bệnh Coats bằng laser quang đông

Võ Quang Hồng Điểm

BV Mắt TP. Hồ Chí Minh

7

14h35 – 14h45

Đánh giá kết quả 1 năm điều trị bệnh thoái hóa hoàng điểm tuổi già thể tân mạch bằng tiêm nội nhãn Bevacizumab

Đặng Trần Đạt

BV Mắt TW

 

8

14h45 – 14h55

Đánh giá hiệu quả của Triamcinolone tiêm nội nhãn trong điều trị phù hoàng điểm đái tháo đường

Cao Ngọc Diễm

BV Mắt TP. Hồ Chí Minh

9

14h55 – 15h05

Nhân 1 trường hợp tiêm Avastin để điều trị bệnh Best (Thoái hóa hoàng điểm ở Trẻ em)

Nguyễn Thị Hồng Phụng
BV Mắt TP. Hồ Chí Minh

 

15h05 – 15h20

Giải lao

 

15h20 – 15h35

(15 ph)

CARA và DRS, công nghệ hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán chính xác và nhanh

Nguyễn Quang Quý

Canada

10

15h35 – 15h45

Bệnh lý võng mạc do sốt xuất huyết

 

Mai Quốc Tùng
BV Lão khoa TW

11

15h45 – 15h55

Khảo sát lớp biểu mô sắc tố ở bệnh nhân hắc võng mạc trung tâm thanh dịch bằng chụp cắt lớp cố kết quang học SD-OCT

Vũ Hải Phượng
BV Mắt TP. Hồ Chí Minh

 

15h55

Thảo luận

 

Tối

Tiệc chiêu đãi của công ty Việt Long

Khách sạn REX

NGÀY 26/10/2013 (Ngày thứ ba) - BUỔI SÁNG

HỘI TRƯỜNG 1 (HT LỚN)

SESSION 1: Surgical intervention and evolving treatments in intraocular inflammation/ and uveitis

Chairs: Cung Hong Son, Dean Eliott and RV Paul Chan (15 minutes presentation: 5 minutes discussion)

N

Time

Subject

Name

1

8h00 – 8h20

Bacterial Endophthalmitis

RV Paul Chan

2

8h20 – 8h40

Fungal Endophthalmitis

Dean Eliott

3

8h40 – 9h00

Surgical management of uveitis related cataract

Jonathan Song

4

9h00 – 9h20

Management of secondary open angle glaucoma in uveitis

Chaiwat Teekasaenee

5

9h20 – 9h40

Evolving local treatment

Shwu-Jiuan Sheu

6

9h40 – 10h00

Phacoemulsification and intraocular lens implantation in patients with uveitis

Ho Xuan Hai

VNIO

7

10h00 – 10h20

Pars plana vitrectomy results of endogenous endophthalmitis in children

Pham Minh Chau

VNIO

SESSION 2: Case presentions; Interactive session

Chairs: Phạm Ngọc Đông, Nattaporn Tesavibul and Piseth Kong

(7 minutes presentation: 3 minutes discussion)

N

Time

Subject

Name

1

10h20 – 10h30

Case 1

Swetangi Bhaleeya

USA

2

10h30 – 10h40

Case 2

Fugal endogenous endophthalmitis

Pham Ngoc Dong

VNIO

3

10h40– 10h50

Case 3

Tumour under conjunctiva caused by parasitic

Hoang Cuong,

VNIO

4

10h50 – 11h00

Case 4

Undefined Causes Uveitis

Vo Thi Thu Hong

VNIO

5

11h00 – 11h10

Case 5

Pitipol Choopong

Thailand

6

11h10 – 11h20

Case 6

Supinda Leeamornsiri

Thailand

7

11h20 -11h30

Case 7

Sun Sarin

Cambodia

8

11h30 – 11h40

Indo-China Group Business meeting

Narsing A Rao

9

11h40

Closing Session

Combined

HỘI TRƯỜNG 2

Chuyên đề: Phẫu thuật tạo hình, cận lâm sàng

Chủ tịch đoàn: GS.TS. Lê Minh Thông, PGS.TS. Lê Đỗ Thuỳ Lan, PGS.TS. Phạm Trọng Văn

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

BÁO CÁO VIÊN

1

8h00 – 8h10

Phẫu thuật điều trị sụp mi bằng cắt ngắn cơ nâng mi và một phần sụn mi trên bệnh nhân có cơ nâng mi yếu

Phạm Hồng Vân

BV Mắt TW

2

8h10 – 8h20

Điều trị tổn thương lành tính vùng mắt bằng laser CO­2

Nguyễn Thế Hùng

BV TW Quân đội 108

3

8h20 – 8h30

Xử trí một số tình huống khi phẫu thuật treo cơ trán bằng cân cơ đùi

Hà Thi Thu Hà
BV Mắt TW

4

8h30 – 8h40

Khảo sát độ mở góc tiền phòng bằng siêu âm sinh hiển vi (UBM)

Phạm Minh Tuấn
BV Đa Khoa Kiên Giang

5

8h40 – 8h50

 

Ứng dụng siêu âm A không tiếp xúc trong tính công suất IOL

Trần Ngọc Khánh
BV Mắt TW

6

8h50 – 9h00

 

Đánh giá hiệu quả khởi mê bằng Sevofluran trong vô cảm để phẫu thuật mắt ở trẻ em khó tiêm tĩnh mạch

Đoàn Thu Lan

BV Mắt TW

 

9h00 – 9h15

(15 ph)

 

Exploratory eye movement training for improvement of orientationin tunnel vision - result of a randomized and controlled study

Nguyễn Xuân Nhung,

A. Vollmer, I. Ivanov,

S. Trauzettel-Klosinski  Tuebingen, GERMANY

7

9h15 – 9h25

Giải lao

 

8

9h25 – 9h35

Nghiên cứu kết quả điều trị co quắp mi vô căn bằng tiêm Botulinum A

Hà Thị Thu Hà
BV Mắt TW

9

9h35 – 9h45

Đánh giá kết quả 20 trường hợp được điều trị phẫu thuật hội chứng hẹp khe mi,

 

Lê Minh Thông

ĐH. Y Phạm Ngọc Thạch. TP. HCM

10

9h45 – 9h55

So sánh kết quả đặt bi tròn và bi cơ Acrylic sau cắt bỏ nhãn cầu ở trẻ em

Trần Thị Minh Nguyệt

BV Mắt TP. Hồ Chí Minh

 

9h55

Thảo luận

 

HỘI TRƯỜNG 3

Chuyên đề: u bướu, thần kinh nhãn khoa và một số vấn đề khác

Chủ tịch đoàn: PGS. TS. Hoàng Ngọc Chương, PGS.TS. Lê Minh Tuấn, TS. Nguyễn Quốc Anh

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

BÁO CÁO VIÊN

1

8h00 – 8h10

Kết quả phẫu thuật u lớn mi mắt bằng Laser CO2 không tạo hình

 

Lê Đỗ Thùy Lan

ĐH Y Phạm Ngọc Thạch. TP. HCM

2

8h10 – 8h20

Lợi ích của đường mổ lật toàn bộ mi dưới trong phẫu thuật giảm áp hốc mắt

Nguyễn Chiến Thắng,
BV 103 – HV Quân Y

3

8h20 – 8h30

Khảo sát một số biến đổi sinh học ngắn hạn trên BN viêm thị thần kinh hậu nhãn cầu điều trị Corticoid liều cao

Nguyễn Thị Mai Phương

BV Mắt TP. Hồ Chí Minh

4

8h30 – 8h40

Đánh giá kết quả điều trị u nội mô và ung thư biểu mô bề mặt nhãn cầu

Nguyễn Thu Thủy

BV Mắt TW

5

8h40 – 8h50

 

Đánh giá chất lượng thị giác của người bệnh sau điều trị các bệnh lý giác mạc tại khoa Kết Giác Mạc – Bệnh viện Mắt TW

Nguyễn Hồng Hạnh,

BV Mắt TW

 

6

8h50 – 9h00

 

Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn y tế và kiến thức, thực hành của nhân viên y tế Bệnh viện Mắt TW

Chu Thị Hằng

BV Mắt TW

7

9h00 – 9h10

Chẩn đoán ung thư nguyên bào võng mạc bằng xét nghiệm tế bào học bệnh phẩm cắt dịch kính: Nhân hai trường hợp  và hồi cứu y văn

Hoàng Anh Tuấn

BV Mắt TW

 

9h10 – 9h25

Giải lao

 

8

9h25 – 9h35

Bệnh nhãn giáp chèn ép thị thần kinh: đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị ức chế miễn dịch

Nguyễn Ngọc Anh

ĐH Y Phạm Ngọc Thạch TP. HCM

9

9h35- 9h45

Đánh giá hiệu quả của truyền tĩnh mạch Methylprednisolon trong điều trị viêm thị thần kinh

Mai Quốc Tùng

BV Lão khoa TW

 

9h45

Thảo luận

 

NGÀY 26/10/2013 (Ngày thứ ba) - BUỔI CHIỀU

PHIÊN TOÀN THỂ - HỘI TRƯỜNG 1

Một số báo cáo, thuyết trình nước ngoài

Tổng kết – Khen thưởng - Bế mạc Hội nghị

Chủ tịch đoàn: PGS. TS. Đỗ Như Hơn, PGS. TS. Trần Anh Tuấn, BS. CKII. Trần Nghị

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

BÁO CÁO VIÊN

1

13h30 – 14h00

Kính tiếp xúc SEED chức năng và tương lai của kính tiếp xúc từ những kinh nghiệm lâm sàng của Nhật Bản ứng dụng cho sử dụng và hiểu biết tại Việt Nam

Yui Akari

ĐH. Juntendo- Nhật bản

2

14h00 – 14h30

Một số thành tựu và nghiên cứu mới về điều trị và dự phòng tiển triển của cận thị

Tresia De Jager

Clinical Consultant- Oculus GmbH- Germany

 

14h30 – 15h00

Thảo luận

 

 

15h00

Tổng kết hội nghị

 

 

 

Khen thưởng

 

 

 

Bế mạc hội nghị

 

Báo cáo công tác phòng chống mù lòa trong Hội nghị Nhãn khoa toàn quốc 2013

(Phần cuối- Buổi sáng ngày 24/10/2013- Phiên toàn thể)

  1. Kinh nghiệm phát triển công tác mổ đục thể thủy tinh, nhằm nâng cao khả năng tiếp cận của người bệnh đến dịch vụ mổ và tăng nhanh chỉ số CSR. BV Mắt Bình Định
  2. Kinh nghiệm phát triển công tác mổ quặm tại cộng đồng, nhằm nâng cao khả năng tiếp cận của người bệnh đến dịch vụ mổ quặm ngăn chặn mù lòa. BV Mắt Bắc Ninh
  3. Kinh nghiệm xây dựng và phát triển các dịch vụ chăm sóc TKX tại tuyến tỉnh và huyện. BV Mắt Bà Rịa Vũng tàu
  4. Kinh nghiệm xây dựng và phát triển các dịch vụ chăm sóc mắt trẻ em. BV Mắt Huế
  5. Bài học vận động chính sách và huy động sự đóng góp của cộng đồng cho công tác PCML. BV Mắt Nghệ An
HÌNH ẢNH & VIDEO
LIÊN KẾT WEB
ĐỐI TÁC