Trang Chủ » Hội nghị
08.10.2013

WORKSHOP LẮP KÍNH TIẾP XÚC MỀM


CHƯƠNG TRÌNH WORKSHOP

LẮP KÍNH TIẾP XÚC MỀM

Thời gian: từ 13h30 – 17h00 ngày 23 tháng 10 năm 2013.

Địa điểm: Phòng thực hành lắp kính tiếp xúc Lầu 5 – BV Mắt TP. HCM

Khoa/phòng phụ trách: Khoa Khúc Xạ

Giảng viên: Chuyên gia người Nhật – Công ty SEED

Đối tượng tham dự: Bác sỹ chuyên khoa mắt (ưu tiên Bác sỹ đã học qua lớp Khúc xạ Bác sỹ)

Mục tiêu khóa tập huấn: hướng dẫn học viên qui trình lắp kính tiếp xúc mềm. Từ hỏi bệnh sử đến khâu chọn thông số cuối cùng của kính tiếp xúc mềm lắp cho bệnh nhân.

Chương trình cụ thể:

1- Lý Thuyết

1.1- Qui trình lắp kính tiếp xúc mềm

1.2- Các bước khám cần thiết trong lắp kính tiếp xúc mềm

1.3- Chọn kính thử

1.4- Lắp kính thử

1.5- Đánh giá kính thử

1.6- Đo khúc xạ với kính tiếp xúc và tính toán công suất kính cuối cùng

1.7- Xác định thông số của kính tiếp xúc mềm cho bệnh nhân

1.8- Hướng dẫn tháo lắp và bảo quản kính tiếp xúc mềm

2- Thực Hành

Học viên được hướng dẫn trên thực hành và cùng tham gia vào các bước lắp kính tiếp xúc mềm cho bệnh nhân.

HÌNH ẢNH & VIDEO
LIÊN KẾT WEB
ĐỐI TÁC