Trang Chủ » THI ĐUA KHEN THƯỞNG » Ngành Y - Vinh dự và Trách Nhiệm
24.05.2017

Nhân dịp Kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017), 131 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 – 01/5/2017), 63 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2017), và đặc biệt là kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017), hội đồng thi đua khen thưởng Bệnh viện Mắt đã tổ chức lễ sơ kết thi đua đợt từ 27/2/2017 đến 30/4, 01/5 và 19/5/2017 nhằm mục đích sơ kết đánh giá, kịp thời tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân, gương điển hình tiên tiến đã tích cực ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, nâng cao chất lượng điều trị và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh.

 

23.12.2016

Chiều ngày 19. 12. 2016, Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ trao quyết định bổ nhiệm 04 viên chức quản lý

20.12.2016

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-SYT ngày 26/9/2012 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh quy định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng;

20.12.2016

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-SYT ngày 26/9/2012 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh quy định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng;
20.12.2016

Tập thể:

  1. Phòng Quản lý chất lượng
  2. Phòng Chỉ đạo tuyến
  3. Phòng Hành chính quản trị
  4. Khoa Dinh dưỡng

 

20.12.2016

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-SYT ngày 26/9/2012 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh quy định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh;

11.11.2015
Căn cứ Thông báo Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh về thời hạn hoàn tất hồ sơ bình bầu thi đua năm 2015 gửi về Hội đồng thi đua Sở Y tế, phòng Tổ chức Cán bộ xin thông báo kế hoạch bình bầu các danh hiệu thi đua năm 2015 tại Bệnh viện Mắt như sau:
29.09.2015

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ quyết định số 1026/QĐ-SYT ngày 26/9/2012 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh quy định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Mắt;

29.09.2015

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ quyết định số 1026/QĐ-SYT ngày 26/9/2012 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh quy định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Mắt;

29.09.2015

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-SYT ngày 26/9/2012 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh quy định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh;

29.09.2015

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-SYT ngày 26/9/2012 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh quy định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ theo Luật Thi đua, Khen thưởng; Căn cứ Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, ngày 25 tháng 4 năm 2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ của Bệnh viện Mắt năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2725/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tặng bằng khen thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2013, 2014);

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Mắt,

29.09.2015
Trong không khí cả nước sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2015). Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc, Hội đồng thi đua Bệnh viện Mắt đã phát động phong trào thi đua “Tăng cường y đức – nâng cao nghiệp vụ - tận tình, hòa nhã, hết lòng hết sức phục vụ bệnh nhân”. Toàn thể Cán bộ, viên chức bệnh viện Mắt đã hưởng ứng và thực hiện tốt nội dung phát động thi đua của bệnh viện bằng các kết quả cụ thể như sau:
29.09.2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong

thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

29.09.2015
Trong không khí cả nước sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng 40 năm ngày hoàn toàn giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015); 129 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 – 01/5/2015) 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015) và 61 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2015); tiến tới chào mừng đại hội Đảng các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình công tác của Ngành Y tế nói chung và của Bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh nói riêng; được sự chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc, Hội đồng thi đua khen thưởng Bệnh viện Mắt đã phát động phong trào thi đua “Tăng cường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ Y tế công tại Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh” với phương châm “Thị lực tốt nhất của bệnh nhân là niềm hạnh phúc của chúng tôi”. Toàn thể Cán bộ, viên chức bệnh viện Mắt đã hưởng ứng và thực hiện tốt nội dung phát động thi đua của bệnh viện bằng các kết quả cụ thể như sau:
29.09.2015

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-SYT ngày 26/9/2012 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh quy định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND, ngày 12/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh;

29.09.2015
Trong không khí cả nước sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2015), mừng xuân mới Ất Mùi và 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2015); góp phần thực hiện thắng lợi chương trình công tác của Ngành Y tế nói chung và của Bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh nói riêng. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc, Hội đồng thi đua khen thưởng Bệnh viện Mắt đã phát động phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng khám và điều trị cho bệnh nhân – Nâng cao y đức – Xây dựng niềm tin yêu cho người bệnh” với phương châm “Thị lực tốt nhất của bệnh nhân là niềm hạnh phúc của chúng tôi”. Toàn thể Cán bộ, viên chức bệnh viện Mắt đã hưởng ứng và thực hiện tốt nội dung phát động thi đua của bệnh viện bằng các kết quả cụ thể như sau:
HÌNH ẢNH & VIDEO
LIÊN KẾT WEB
ĐỐI TÁC