Trang Chủ » Tin tức » Tin hoạt động

Page 1 of 5  > >>

19.03.2018
Hưởng ứng Tuần lễ Glaucoma Thế Giới (12-18/3/2018), Bệnh viện Mắt TP.HCM tổ chức các hoạt động khám, tư vấn tầm soát miễn phí, đồng thời truyền thông các kiến thức về bệnh Glaucoma cho người dân tại TP.HCM.
27.02.2018

Trong không khí cả nước sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2018), Mừng xuân mới Mậu Tuất và 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2018); Ngày 27/2/2018, Bệnh viện Mắt TPHCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam, và khen thưởng cho các CB – VC đạt nhiều thành tích trong đợt sơ kết đợt thi đua từ 02/9/2017 – 27/02/2018 đồng thời phát động phong trào thi đua đợt từ 27/2/2018– 30/4/2018.

08.02.2018

Ngày 02/2/2018, Trung tâm Truyền thông GDSK TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng hoạt động năm 2018 và Đại hội CBVC năm 2018.

07.02.2018
Ngày 02/02/2018, Bệnh viện Mắt TP.HCM đã tổ chức buổi tiệc tất niên ấm cúng, thân mật dành cho các cán bộ, viên chức. Đây là dịp để các thành viên trong đại gia đình " Bệnh viện Mắt" giao lưu, chia sẻ những thành công trong công việc, niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống suốt một năm vừa qua. Tham dự chương trình có sự góp mặt của các cán bộ lão thành, những người đã từng làm việc tâm huyết, cống hiến hết mình, xây dựng nên thương hiệu Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh.
20.11.2017

Trong 10 tháng đầu năm 2017, tại Việt Nam đã có 6.827 người chết và 11.785 người bị thương tật suốt đời do tai nan giao thông (TNGT).

11.10.2017

SỞ Y TẾ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỆNH VIỆN MẮT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:           /KH-BVM-TCCB

TP. Hồ Chí Minh, ngày  09  tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức các hoạt động

“Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017”

 

Thực hiện Kế hoạch số 8346/KH-SYT ngày 29/9/2017 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017”, Bệnh viện Mắt xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Nhằm nâng cao nhận thức và thực hiện có hiệu quả cho đội ngũ viên chức và người lao động tại Bệnh viện về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa của việc học tập suốt đời với chủ đề: “Học tập để xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Đô thị thông minh”.

Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017 nhằm giúp Ban lãnh đạo Bệnh viện và đội ngũ nhân viên Bệnh viện nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập.

Tăng cường cơ hội cho đội ngũ cán bộ và nhân viên Bệnh viện Mắt tham gia học tập, đặc biệt là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn giúp cập nhật kiến thức, kỹ năng, sử dụng công nghệ thông tin, nâng cao trình độ hiểu biết về lĩnh vực chuyên môn ngành y tế và các lĩnh vực khác trong đời sống xã hội.

Tổ chức tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm thu hút được sự quan tâm của viên chức và người lao động tại Bệnh viện. Tiếp tục góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành “Đô thị thông minh”, tạo cơ hội cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi được học tập suốt đời.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ:

1. Công tác tuyên truyền:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập đến từng viên chức, người lao động Bệnh viện, tổ chức thực hiện treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu truyền thông về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập tại Bệnh viện.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ viên chức, người lao động Bệnh viện, tổ chức học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Các hoạt động tuyên truyền được thực hiện trong suốt thời gian từ tuần lễ cuối tháng 9 năm 2017 đến tuần giữa tháng 10 năm 2017.

2. Các hoạt động cụ thể:

2.1 Hoạt động tại đơn vị:

Từ ngày 01 đến ngày 20 tháng 10 năm 2017, Bệnh viện đồng loạt treo băng rôn, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017” theo kế hoạch của cấp trên.

Tổ chức hội thảo, sinh hoạt chính trị và phát động thi đua đến từng viên chức và người lao động tại Bệnh viện tấm gương học tập suốt đời của chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án” Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 8/4/2016 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tải, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một Thành phố học tập đến đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động tại Bệnh viện.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động Bệnh viện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên đào tạo liên tục nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, thiết kế chương trình đào tạo liên tục phù hợp với nhu cầu học tập của nhân viên Bệnh viện.

2.2 Hoạt động của các đoàn thể tại Bệnh viện:

Tuyên truyền hướng dẫn đoàn viên tích cực tham gia “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017”.

Tổ chức học tập tấm gương học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đoàn viên do đoàn thể Bệnh viện phụ trách. Chú trọng tuyên truyền, vận động viên chức và người lao động tích cực tham gia học tập nhằm nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

Giới thiệu và nhân rộng những mô hình học tập, cá nhân tiêu biểu.

III. PHÂN CÔNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Phòng Tổ chức Cán bộ thực hiện nhiệm vụ tổ chức triển khai, phổ biến nội dung kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017”  đến toàn thể viên chức và người lao động tại Bệnh viện. Làm đầu mối giúp cho Ban Giám đốc Bệnh viện tổ chức, xây dựng, phát động, tuyên truyền kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế, có ý nghĩa và thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm đối với Bệnh viện.

Tổ chức  sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017” của Bệnh viện và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế đúng thời hạn.

Cử viên chức và người lao động tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do thành phố tổ chức: Bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước; tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học.

2.  Phòng Hành chính quản trị tiến hành treo khẩu hiệu với nội dung: “Bệnh viện Mắt quyết tâm học tập để xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Đô thị thông minh” để  tuyên truyền hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời trong toàn Bệnh viện.

  1. Công đoàn, Đoàn Thanh niên có trách nhiệm phối hợp với các phòng chức năng của Bệnh viện thực hiện tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện.
  2. Các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện có trách nhiệm triển khai, quán triệt cho toàn thể cán bộ, nhân viên trong khoa, phòng tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do Bệnh viện phát động.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017” của Bệnh viện Mắt, đề nghị các khoa, phòng nghiêm túc thực hiện nội dung kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:

- Sở Y tế (để báo cáo);

- Ban Giám đốc BVM;

- Các Khoa, Phòng  trực thuộc;

- Lưu: TCCB.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Minh Khải

11.10.2017
Với mục tiêu “Quyền được nhìn thấy cho mọi người vào năm 2020”, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và tổ chức phòng chống mù lòa Quốc tế (IABP) đã quyết định chọn ngày thứ 5 của tuần thứ 2 tháng 10 hàng năm là Ngày Thị giác thế giới (năm nay là ngày 12/10/2017)  với chủ đề “Make Vision Count- Hãy quan tâm chăm sóc sức khỏe đôi mắt của bạn” nhằm kêu gọi toàn xã hội nhận thức tầm quan trọng của thị lực, ý nghĩa đôi mắt sáng và cùng nhau tham gia vào các hoạt động chăm sóc mắt cộng đồng.
02.10.2017

Ngày 22/9/2017 vừa qua, Bệnh viện Mắt TP.HCM phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Quận 3 đã hoàn thành lớp huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy năm 2017 cho cán bộ CNVC của đơn vị.

13.09.2017
Nhận thức được sáng tác Slogan là vấn đề cần thiết trong việc xây dựng văn hóa chất lượng và uy tín của bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và hướng đến hài lòng người bệnh, đồng thời thực hiện khuyến cáo triển khai hoạt động làm giảm bức xúc của người bệnh.
01.09.2017

Ngày 19/8/2017 vừa qua, Bệnh viện Mắt TP.HCM phối hợp cùng Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bến Tre, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, Trung tâm bảo trợ trẻ em thiệt thòi và UBND Huyện Thạnh Phú tổ chức khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho 1000 người dân và trẻ em tại Xã Giao Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre.

30.08.2017

Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 8 năm 2017,  Bệnh viện Mắt TP.HCM và các nhà tài trợ đã thực hiện chương trình từ thiện” Mang lại ánh sáng cho người nghèo” tại Tỉnh Quãng Ngãi.

22.08.2017

Tiếp tục thực hiện triển khai, quán triệt sâu rộng các nội dung “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế Bệnh viện Mắt hướng tới sự hài lòng của người bệnh” đến toàn thể cán bộ, nhân viên tại Bệnh viện Mắt theo chỉ đạo của Sở Y Tế TP.HCM.

 

27.07.2017

Nhằm thực hiện tháng cao điểm Chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo và CSSK cộng đồng. Vừa qua, ngày 21/7/2017, Bệnh viện Mắt đã tổ chức cho đoàn y /bác sĩ đến khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho gần 300 học sinh và người cao tuổi tại Trường tiểu học Trần Danh Lâm Quận 8, Tp.HCM.

21.07.2017

Nhằm cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực về Kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế trong Bệnh viện; ngăn ngừa và hạn chế tình trạng nhiễm khuẩn trong phẫu thuật, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Bệnh viện Mắt TP.HCM đã tổ chức chương trình tập huấn Kiểm soát nhiễm khuẩn trong phẫu thuật cho cán bộ, nhân viên y tế trong Bệnh viện.

07.07.2017

Nhằm nâng cao chất lượng thông tin, truyền thông, qua đó là tăng sự hài lòng của người bệnh và thân nhân người bệnh, duy trì uy tín, thương hiệu của bệnh viện và  giữ tốt quy tắc ứng xử giữa bệnh nhân với nhân viên y tế.

Sử dụng hiệu quả tài liệu truyền thông – GDSK là giúp người bệnh có kiến thức, kỹ năng để có thể tự phòng bệnh, theo dõi tiến trình bệnh tật và tự nguyện tuân thủ các hướng dẫn chuyên môn.

26.06.2017
Ngày 19/6/2017, Bệnh viện Mắt đã tổ chức Chương trình khám mắt, đo thị lực, phát thuốc và tặng quà cho 150 học sinh tiểu học tại xã Trường Bình, H. Cần Giuộc, Tỉnh Long An.
16.06.2017

Vừa qua, ngày 14/6/2017, Bệnh viện Mắt TP.HCM đã tham dự buổi hội nghị sơ kết, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động Công tác xã hội trong bệnh viện do Bộ Y Tế tổ chức.

12.06.2017

Ngày 8/6, Bệnh viện Mắt TP.HCM đã tham dự buổi họp giao ban công tác truyền thông GDSK 6 tháng đầu năm 2017 của Khối điều trị (tuyến BV công lập và BV ngoài công lập) do Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe TP.HCM tổ chức.

16.05.2017

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5, Bệnh viện Mắt TP.HCM  đã tổ chức Hội thi Điều dưỡng giỏi:” Giỏi chuyên môn, vững kiến thức pháp luật và giao tiếp ứng xử tốt” nhằm thể hiện sự giỏi về chuyên môn, vững kiến thức pháp luật và giao tiếp ứng xử tốt… Đồng thời tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của Người Điều dưỡng đối với việc chăm sóc sức khỏe người bệnh.

 

24.04.2017

Ngày 23 tháng 4 vừa qua, Phòng Công tác xã hội cùng Đoàn Thanh Niên Bệnh viện Mắt đã tổ chức đợt khám bệnh, cấp thuốc và phát quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở 3 xã: Tân Lập, Tân Thành và Bình Phong Thạnh của Tỉnh Long An.

HÌNH ẢNH & VIDEO
LIÊN KẾT WEB
ĐỐI TÁC